Par DDK | 17 Juillet 2017 | 944 lecture(s)

Amsizwer uzzig Dda Lwennas

Igemmaḍ n teẓrigt tis 3

Berrḥen-d ddurt iɛeddan yisebtar Asdawan d Iḥulfan s yismawen n wid i d-yufraren s yiḍrisen igerrzen deg teẓrigt tis kraḍ n umsizwer uzzig Dda Lwennas, d tajmilt i umdan-a agrawliw i yefkan tudert-is ɣef yidles-is. Akken walan yimheggiyen, mačči kan aṭas i yettɛuzzun amdan-a n lɛali armi I as-ttarran tijmilin s yal abrid, maca ula d amḍan n yimekkiyen i ireffden imru irennu seg teẓrigt ɣer tayeḍ. Ulamma arrazen mačči s yimelyan, wid akk yekkin gzan awal n tiɣri i iḍebɛen s "Ad aruɣ tutlayt-iw, ad rreɣ tajmilt i uzamul". I lmend n waya, usan-d yismawen n yifriren am wakka: Amḍiq amezwaru d Ǧeɛfer Crifi, d amedyaz seg Uqbu. Xaled Ɛecwi, mmi-s n Sidi Ɛic, d aselmad n tmaziɣt deg Wehran. Akked Mhenna Halit, mmi-s n Tizi Uzzu, d aselmad diɣ n tmaziɣt. Ma yella d amḍiq n yiseɣ d leqder yuɣal-d i umedyaz Mbarek Gamar. Aḥulfu n wid i d-yufraren:

Ǧeɛfer Crifi: « Walaɣ igmaḍ lliɣ gar yimenza. Ur rǧiɣ ara annect-a acku ass-a aṭas n wid yettfeṣṣilen taqbaylit ama s tira neɣ s usiwel! Si tama-nniḍen, tidet kan, afran-agi ad aɣ-d-yernu tabɣest akked lebɣi i tira. Amsizwer i aɣ-icudden ɣer Lwennas Meɛtub d iseɣ ».

Xaled Ɛecwi: « D ayen yessefraḥen ama i wid i iḥemmlen ad arun neɣ i wid i iḥemmlen ad ɣren. Ma ur tt-neɣri ara nekni s Leqbayel neɣ s Yimaziɣen s umata aniwa ara d-yasen ad tt-iɣer neɣ ad tt-yaru. S leqdicat yecban wigi ama d imsizwar ama d tifaskiwin neɣ d ayen-nniḍen, wid yettarun s wul i tutlayt n tmaziɣt, ad sεun afud meqqren sya ɣer sdat ad kemmlen tira-nsen. Seg tama-w, ferḥeɣ nezzeh s umḍiq-agi wis sin, ɣur-i d iseɣ. D win ara yi-d-yefken tabɣest akken ad kemmleɣ tira ».

Mhenna Halit: « I lmend n umsizwer uzzig Dda Lwennas Maɛtub, di tazwara ad asen-iniɣ tanemmirt tameqqrant i wid i d-iheyyan leqdic-agi. Nessaram d leqdic ara idummen imi d asnerni n yidles-nneɣ. Tis snat, ferḥeɣ imi d-ufrareɣ deg umkan wis kraḍ, imi i tikkelt tamezwarut ara tekkiɣ deg temzizelt. Afud igerzen i leqdicat i d-iteddun ».

Kaisa Khalifi

5.00