Accueil Tamazight Yemmut yiwen uxeddam s trisiti

At aɛrif

Yemmut yiwen uxeddam s trisiti

894

Yemmut ass-nni n lḥed 21 yulyu 2018, ɣef lewhi n 14h50, yiwen ilemẓi n 36 n yiseggasen di leɛmer-is. Tewwet-it-id trisiti, deg taddart n Wat Aɛrif, yetabaɛen ɣer tɣiwant n Tirmitin di Dreɛ Ben Xedda. Amḍerri-a, yella d axeddam ɣer yiwet n Tkebbanit tusligt n trisiti, yettabaɛen takebbanit n ufraq n trisit d lgaz (SDC) n Tizi Uzzu. Tuɣ-it ixeddem ɣef yiwen wunnus (poteau) n trisiti, din din tewwet-it-id trisit, dɣa yemmut din. Wwin-t yiɣallen n laman ɣer sbiṭer Nedir Muḥmed n Tizi Uzzu. I lmend n wannect-a, telli Tkebbanit n ufraq n trisiti d lgaz n Tizi Uzzu tasastent, ɣef tmettal yellan deffir n twaɣit-agi. Seg yimir ar ass-a n letnayen, ur yelli wacu i d-yennulfan d amaynut deg temsalt-agi.

A. A.