Par DDK | 13 Aout 2018 | 922 lecture(s)

Deg tnewwalt n leqbayel

Iɣunan (adɣes)

Isufar

- 1 n litra n uyefki arexsas
- 20 n tmellalin
- 1 n tɣenjawt n
lqahwa n lmelḥ
- 3 n tɣenjawin n lmakla
n zzit uzemmur

Aheggi

Rwit timellalin akked lmelḥ daxel n uḍebsi. Syin, ternu-as ayefki-nni akked yiwet n tɣenjawt n zzit uzemmur. Rwit-ten akk akken iwata. Seḥmut zzit yeqqimen daxel ukasrun, tesmirem ayen akken i d-theggam ɣur-s. Anfet-as ad yeww s tmes taḥlawant. I wakken ad teẓrem ma yewwa, sentut lmus deg tlemmast n ukasrun, ilaq ad d-yeffeɣ d azddgan. Mi yewwa, rret-t daxel n tseksut ad yeqquder. Syin terrem-t daxel n tḍebsit, tanfem-as kra n swayeɛ i tasmuḍi. S tezmert-nwen
Daya

0