Par DDK | 27 Aout 2018 | 940 lecture(s)

Deg tnewwalt n leqbayel

Seksu s taga

Isufar
- 1 kg n seksu
- zzit n uzemmur, lmelḥ
- 500 gr n uksum
- 1 n tebselt
- 4 n tezruddeyyatin
- 2 n lleft
- 1 n ṭumaṭic yewwan mliḥ
- 1 kg n tɣeddiwt
- 1 n lkas n lḥemmez
- 1 n tɣenjawt n ṭumaṭic yeẓdan
- 1/2 n tɣenjawt n yifelfel aberkan

Aheggi

Sizedget taɣeddiwt u tesqeccrem-tt, kkset-as lexyuḍ-nni. Syin tgezmem-tt d iḥricen n 4 cm. Terrem-tt daxel n waman yesɛan llim. Imir, tessewwem-tt daxel n waman imelḥen. Gezmet aksum d iftaten, terrem-t daxel n tasilt ad yeww, ternum-as lebsel, leɛqaqer, ṭumaṭic akked zzit. Rwit-t akken iwata, terrem-as lmelḥ akked yifelfel aberkan, tanfem-as ɣef tmes azal n 10’. Syin, rret lḥemmez. Rnut snat n litrat n waman, tanfem ad yeww azal n 25’. Kkset-d aksum uqbel ad ad ternum lxedra (taga, zrudiyya d lleft). S tezmert-nwen.

Daya

0