Accueil Tamazight D taggara n umazrar n tmeɣriwin n ccna

Wehran

D taggara n umazrar n tmeɣriwin n ccna

767

Deg yimalas yezrin i kfant tmeɣriwin n ccna n unebdu, i d-yettilin timeddiyin n wass (deg yiḍ) di temdint di tzeqqa El Maɣreb, di Wehran. Am yal tameddint, di temdinin n tmurt n Lezzayer s umata, ladɣa tid yecban Lezzayer tamanaɣt, Bgayet, Tizi, Wehran, Qsenṭina d tiyaḍ, mugent-d timeɣriwin-agi i d-isgerwen tiwaculin s lferḥ akken ad kksent ɣef lxaṭer-nsent, ad ttunt aɣamac qeṣṣiḥen n uzal. D timeɣriwin ideg ccnan yinaẓuren yemxalafen n tmurt. Ma nuɣal-d ɣer temdint n Wehran, ahat qrib yal sin neɣ kraḍ n wussan, tettelday tzeqqa El Maɣreb tiwwura-s i twaculin i d-yettasen s umata deg yal tiɣmert n temdint-agi. Aṭas n yicennayen i d-yulin ɣef tseddart n ccna ɣef teɣzi n unebdu, dɣa imi tamdint n Wehran d tin yettwazedɣen s waṭas n leqbayel, ama d wid i d-yekkren din, ṭṭfen di teqbaylit-nsen neɣ d wid i iruḥen seg tmurt n Leqbayel i lxedma d wayen-nniḍen, ɣef waya ihi ula d icennayen n tmurt n Leqbayel yella wamur-nsen, ssawlen-asen-d i wakken ad kkin u ad ccnun di tmeɣriwin-agi. Ad d-nebder gar-asen tameɣra yexdem Wakli Yeḥyaten ɣer tama n Qasi d Wali Buseɛd deg yiḍ n 12 deg waggur n yulyu, akked tmeɣra meqqren n Ṭakfarinas ass n 13 di ɣuct, d tin daɣen i d-yessemlalen Massa Bucafa, Murad Gerbas d tlemẓit i wumi i d-yeflali yitri n ccna Silya Wled Muḥend ass n waram 28 ɣuct deg usensu meqqren n Miridyan. D tignatin am tigi i d-yessemlalayen dɣa leqbayel akken ad mmeẓren, ad myukkasen lxiq n lebɛada ɣef tmurt n lejdud ladɣa wid ur nerzi ara aṭas-aya ɣer tmurt n yidurar. Am wakken daɣen ad kksen ɣef wul u ad ceḍḥen s tumert. Sya d afella, ad d-ilint ama d tifaskiwin n yidles, ama d timeɣriwin n ccna, ama d timliliyin ideg ara d-yili wawal ɣef yidles, ccna neɣ ula d aselmed n tmaziɣt d tgemmi s umata di temnaḍt-agi i ilaq ad tili d ul n tutlayt n tmaziɣt, d aɣbalu iseg ara d-teffeɣ tegmat d wazal n ccna aqbayli berra i tmurt n Leqbayel.

Khaled Achoui