Accueil | Tamazight

Tamazight

Ass agraɣlan n yigerdan

Yella-d usfugel-is deg waṭas n tamiwin

04-06-2018

I lmend n usmekti n wass agraɣlan n ugrud, i d-yettilin yal aseggas deg umenzu n waggur n yunyu, tessuddes-d Tenmehla n yidles n lwilaya n Tizi Uzzu yiwen wahil s wazal-is ɣef, teɣzi n tlata wussan.<< < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
La Presse Algérienne