Accueil | Tamazight

Tamazight

Ɛmer Mezdad, d amejjay, d amaru

«Akud ur yettnuzu, ur irehhen ur yettnejbad...»

21-05-2018

Deg tdiwennit-a, newwi-d awal s umata ɣef tsekla akked kra n yisental imiranen, yecban takadimit, ssinima, tujjya d wayen-nniḍen.

BELƐID At Ɛli Aneggal amezwaru s tmaziɣt

Yura ungal Lwali bwedrar deg maggu, yemmut deg maggu

21-05-2018

Ulamma Belqasem Ben Sdira akked Si Amar u Saɛid Bulifa, ttuneḥsaben d tigejda n tsekla taqbaylit, imi llan d imseskilen imenza izzayriyen i tessen tsekl, maca Belɛid At Aɛli, d netta i d asalas-ines neɣ ɛad d ajgu alemmas n tsekla tamaziɣt s umata, imi d netta i d-yesnulfan iḍrisen imenza n tsekla-a iɣef i d-nettmeslay. Anwa i d Belɛid At Aɛli ? D acu n wazal yesɛa deg tsekla tamaziɣt?<< < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
La Presse Algérienne