Accueil | Tamazight

Tamazight

Hocine Hadjam, d amedyaz ilemẓi

«Mi ara bɣuɣ ad sefruɣ, sefruyeɣ s truẓi n uqerru»

16-07-2018

Ulamma meẓẓi di leɛmer maca leqdic-is adelsan yugar-it. D ilemẓi n 13 n yiseggasen di leɛmer, d amɣar azemni deg wawalen d tmedyazt. Yettcebbiḥ isefra-s s ṣṣut-is ḥlawen mi ara ten-id-yeqqar, wagi d Hocine Hadjam.

ƐIN TIMUCENT - Ad tili ussan n 22 d 23 ctember 2018

Timlilit tagraɣlant ɣef ugellid Sifaks (202-250 uqbel Ɛisa)

16-07-2018

Ad tili yiwent temlilit tagraɣlant ɣef ugellid anumidi Sifaks (202-250 uqbel talalit n Sidna Ɛisa), deg wussan 22 d 23 ctember i d-iteddun deg Ɛin Timucent.<< < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
La Presse Algérienne