Accueil | Tamazight

Tamazight

AT TƐISIWT - Timecreḍt deg taddart

Gar wansayen iẓeṭṭen assaɣen yelhan gar yimdanen

22-10-2018

Aṭas n wansayen i tesεa tmurt n leqbayel, tessemgarad-itt ɣef tiyaḍ. Am tmeɣriwin, aẓawan, llebsa akked wayen icudden ɣer tgella neɣ tazuri.

Allas Di Tlelli, d amaru, d aneɣmas

‹‹ Yal adlis ara d-yeffɣen s teqbaylit, d acqirrew…››

22-10-2018

Newwi-d awal di tdiwennit-a akked umaru Allas di Tlelli i lmend n usufeɣ n yiwen n udlis imezdi d tajmilt i Kaṭya Bengana.< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
La Presse Algérienne