Accueil | Tamazight

Tamazight

Anekcum ametti

Yenser unebdu, nezfent yid-s twaculin

10-09-2018

Xas ulamma anebdu d tasemhuyt n zzhu d uḥewwes ɣef kra, d lawan n unecraḥ d tuksa n lxiq ɣef wul, maca yessegra-d ticraḍ.

IḤEMZIYEN Tafaska n tqendurt n leqbayel

Tekfa tezrigt tis 9 di tazwara n ddurt iɛeddan

03-09-2018

D asiher i d-yellan deg taddart n Yiḥemziyen, gar 26 akked 27 ɣuct-agi iɛeddan. D tafaska n tqendurt n Leqbayel i d–tettheggi yal aseggas tiddukkla tadelsant “Tagmat” n taddart-agi n Yiḥemziyen, yettabaɛen ɣer tɣiwant n Yilula Umalu di Buzgan.<< < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
La Presse Algérienne