Accueil | Tamazight

Tamazight

AQBU - Timlilit tis 12 n tmedyazt n tmaziɣt n Ṣummam

Tiɣri n umsizwer i yiḥeddaden n wawal

15-10-2018

D tiddukkla “Itri adelsan n Uqbu”, ara d-isuddsen timlilit tis mraw d snat (12) n tfaska taɣelnawt n tmedyazt tamaziɣt n Ṣummam, ara d-yilin seg 27 alamma d 30 deg duğember 2018.

Mehenna Halit, d aselmad n tmaziɣt, d imḍebber n tesɣunt Aselmad

‘’Limmer d lebɣi, ur aɣ-ttɣullun ara s yiḍrisen-nsen wigi yettarun s tmaziɣt …’’

15-10-2018

Zyada ɣef uselmed n tmaziɣt deg uɣerbaz, yettili-d Mehenna Halit i lmendad ɣef tesɣunt Aselmad i yewwḍen akka tura ɣer wuṭṭun wis 4. Tikkelt-a, yeldi-d ul-is i Uɣmis n Yimaziɣen i wakken ad d-yerr ɣef kra n yisteqsiyen i icudden ɣer tesɣunt Aselmad, yecban isyiwen-is, isental, wid yettarun deg-s d wayen-nniḍen.

Ajdid deg usizreg

Yeffeɣ-d wuṭṭun wis 4 n tesɣunt Aselmad

15-10-2018

Tikkelt-a mačči d ungal, mačči d ammud n tmedyazt neɣ n tullisin i d-yernan d amaynut ɣer tsekla tamaziɣt, maca d tasɣunt Aselmad.

TIZI UZZU - Asmekti n Si Aɛmer u Saɛid Bulifa

Imuhal-is d annar n unadi deg yidles amaziɣ

15-10-2018

Ass-nni n larebɛan10 deg waggur n tuber 2018, yella-d usmekti n umussnaw ameqqran Si Aɛmer u Saɛid Bulifa deg Uxxam n yidles Mulud Mεemmeri n temdint n Tizi Uzzu akked temkerḍit tamaynut.< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
La Presse Algérienne