Amzun di targit

Partager

Ɣer tama n tirga-nneɣ, arajraj yegguni. Deg abrid yettawin ɣer tumert,  ssan uguran . Ur yelli wacu neddem, bexlaf ifassen-nneɣ d-ilmawan akked d idmaren-nneɣ yeččuren d-asirem,  d aɛwin s wacu  ara  neqazem lewɛar.  Deg lejlej n tirga, temderkal  taflukt id-aɣ yewwin ɣef lemwaji n Illel yeṣden. 

Ahat anadi-nneɣ d leɣrur !

Ahat tikli-nneɣ d tiselbi !

Wi cqa !

 Nemeɣ ɣef timura  anda kenfen  wulawen, akken asen-nezuzer kra seg adif  n targit iɣ -izedɣen. Nebedd ɣef yal tawwurt, amer ad ldint zdat  n ṭmaɛ yeččuren ixef-awen-nneɣ. Nsers ɣef umanar n yal ul, kra deg ammud n tayri akked  kra nifyar deg isefra,  d tuntict ara sen-id- yewwin timeqwa n tudert.

Deg ḥarqen yectaqen nesma n leḥnana, nezuzer lḥeb n tizegzewt, neswa-ten s waman i d -yekkan si lɛinṣer yettfegiḍen s talɣa n tidet. Nerra ixef-nneɣ d aɛasas ɣef urti i d-imeqqin akken werǧin ad tḥaz taɣert.

Di taflukt n nniya yesburen tidmi-nneɣ, nelḥa ɣer tigzirin anda yemmeɣ lqifar amer as ten-t nedhen s isufar yezuzunen ṛṛuḥ yeɛyan seg ineẓman.  Teṛɛad neɣ tebraq, neḍfer innig s yiffer n tasa iɣ-yesmendigen akken ayen yellan d imeglugel ad yenquqel.

Ulac ugur ara aɣ-yesfeclen !

Ulac aɣalad ara aɣ-iqerɛen !

Ulac ẓerb ara  aɣ-yesḥenten !

Yelha yiswi wuɣur nettmuqul ! Asmi nebda tikli nenwa ɣer wayen yelhan i nesfilit. Nenwa tamazagt n leḥmala ad tezzeg isafen n wudi d tamemt.

Ziɣemma d leɣrur !

Iberden cḍen ɣer ijujaḥ n times. Taciṭa  n tzemurt newwi d azamul n talwit, tuɣal d afurk   deg id nenǧer iɛakazen  n lbaṭel ! Mesden ijenwiyen nnḥas, neflen tirni ɣer teswin n yemdanen !

Ur tdum ara lwehma-nneɣ. Xas akken kulci   d akalex. Di tillawt , asen deg i nebda tikli i yeẓra yal yiwen seg-nneɣ, deg ul-is, acu akken yettnadi. Mkul yiwen yeẓra deg ixef n yixef –is sani ara teffeɣ targit. I wakken  neffer leḥmurga n  tezweɣ icemten  udmawen-nneɣ, nelsa talaba n timurṣad. Deg assen werǧin yekkes lḥijab n tikerakas seg udmawen-nneɣ !

Nuɣal d- at rbaɛtac n wudmawen !

Nuɣal d ifarawen ikecmen di lebɣi n waḍḍu !

Arajraj yedda-tt di neqma i targit-nneɣ. Deg abrid i d-aɣ yewwin yett ṣuḍu ubeḥri n nger !

Ziɣen d lefwaḍi n tiselbi id nektal assen !

Ziɣen s usekil n tikerkas i s-wacu neččur azmam n tira !

Ziɣ kra yellan din, d akelax, d leɣrur. Awal i d-yekkan seg igenni icennud   cbaḥa n tamsunt . Ma d  nekni nedda ɣef tirgin n jihanama ḥafi !

Ziɣ kulci d amesxar !  Immi n tmurt yendeh  i tadukli akked  tagmet. Ma d nekni  di temda n cwal akked d uɣilif nebalaɛ!

Din nefhem belli irabiten skidiben !

Acu ttnadin irabiten bexlaf annuz-nneɣ i lebɣi-nsen ? Acu iɣ- budden yirabiten  nnig tudert n waklan ? Simmal nɛebed-iten, simmal  nettwerkeḍ ddew ugarz n yiḍaren-nsen !

Irabiten  ufan isufar s wacu ara-aɣ-medlen allen !

Acu umu yezmer umdan zdat n tixidas n irabiten ?

Acu umu yezmer usefru zdat uzal akked trad ?

Ala  tizlit-nni i d-iccenu lufan, i-izemren ass-a ad ter lehna i yixef-iw ! Cehweɣ leḥana ara yezuzfen deg ul-iw urfan !

Ala lḥamu n yiṭij  iberqen deg iziri n tullas i-izmeren as izareb i leḥzen yeṭfan tasga deg allaɣ-iw !

Ala azuzen n tyamet i-izemren ad yeserwel  lḥir ikecem ger icer akked uglim-iw !

Ad temir lehwa n waman n weɛḍil ! xas ad temir   amer yis ad iriden lejwareḥ-iw. Ahat  assen takka iluɣen ad thajer deg amḍiq-iw !

Cehweɣ  ṭuṭḍa deg izirn  tmelsa . Deg-s, siwa deg-s  i yella ddwa ḥellu i  waṭan-iw. Menneɣ a win ikecmen agarawen n  yilem ad yaff ahat abrid ɣer tatut ! Itezzi lɛeqel-iw.

Xas ad yeɣzif yinnig !

Ad yeɣzif nnig  teɣzi akkin . Ahat di lǧera n tikli, allen yulli celwaw , ad smerjiḥent,  s tmuɣli tedhen tayri, ɣef lexyal n  tamdakelt  i d-tenher lqedra zdat-i !

Ass-a zemreɣ ad inniɣ mebla akukru, di lhejna n tawaɣt-iw yukki-d rezg-iw.  Ulac tawenza   yifen tawenza n umdan i d-yemugren aṣɣar deg ara yeckunṭad  di tɛjajat n leḥmali i d-nehren wussan. Ur yeskadeb win id icaren i wanect-a !

Taflukt tezmer ad tekcem lhul n lemwaji yeṣḍen. Ur d cligeɣ deg anect-a. Ass-a dayen ukiɣ-d ɣef tidet ur yekki wamus.  Tidet i d-yettmaslayen s yimmi n tugna n wudem-im.  Tura tudert tesɛa lmendad, teṣɛa inumak.  Tillin tegga leqrar iraṣen ɣef tbut ! Win i kem-yesnan ur yettaggad ɣellu neɣ tucḍa.

Yendekwi-d usefru, yesufɣed timajatin –is.

Yefsa uǧeǧǧig n tirga.

Tafsut tleqḥed anda akken i terẓa cetwa.

Muqel s itran amek la tturaren ! Ssel i yifrax amek la ttcawiqen ! Gzi neɣma n tasusmi mi tedhen ulawen !  Qqim-as i wawal id yennan : idir di lisser !

Iḍul wabrid id nelḥa.  Ṣeɛben-t tilufa i d-nemuger.  Ilaq  agris n ctawi akken ad telhu tafsut.  Tidi nefka d-iseflan ass-a neɣelet lɣela-s.

 Acu akka id teqqared ? Nuɣnin yirabiten ?

Ma nuɣnin , gzi ihi narna-ten !

Acu i la d teqqareḍ ? Amdan yuɣal d illeli ?

Ma yufa amdan tilelli, ihi irabiten mmuten.

Acu akka i la d teqqareḍ ? Tizegzewt atten tirni ?

Ma temmeɣ  tirni, ihi d dɣel i yendalen !

Acu i la teqqared ? Ayen mazal  leḥzen deg  allen-iw ?

Ma yella mazal leḥzen, zriɣ ur negren yemcumen !

Acu i la d teqqareḍ ? Mazal ṭafareɣ tiselbi-w ?

Ma mazal ttḥitileɣ ddew iffer-is, lebɣi-w yecba  awezɣi !

Annef –as i yixef-iw ad yinnig.  Annef-as ad innadi. Ad yekk lebrur d ṣḥari.  Ad yedlu ɣef tugna –ienm, ɣef udem-nem. D kem i d aɛwin n ṣṣber,  d adif n usirem.  Annef … ih annef i taflukt ad teččeḍ ɣer tigzirin anda telli-id kem ! 

Ait Slimane Hamid

Partager