‘’Si zik i ḥemmleɣ areqqem n ufexxar…’’

Partager

Ass n aram 17 deg yennayer 2017 nruḥ nekni s yinelmaden n uɣerbaz alemmas n Redjaouna Tacht, aswir wis, ɣer Massa Kahina Boudghaghen i ireqqmen allalen n talext, nesteqsa-tt ɣef umahil-is d wamek i d-yettili ufran n yizamulen i tesseqdac.

Acu i kem-yewwin ɣer lxedma-agi?

Kahina Boudghaghen : Asmi i d-newwi ussan n yimuras, mi lliɣ qqareɣ deg uɣerbaz amenzu Rğawna deg useggas n 2001, ddiɣ akked xalti ad d-nwali afexxar deg yiwet n tḥanut. Walaɣ allalen–nni dɣa seqḍaɣ ɣef wamek reqqmen yakk. Seg wass-nni ttuɣ leqraya-nni, uɣaleɣ fkiɣ-as azal i taleɣt. Ɣriɣ di Buxalfa, wwiɣ-d tanagit deg useggas 2004.

Amek i txeddmeḍ taleɣt-agi ?

Ttaɣeɣ-d akal mexdum i taleɣt, yesɛa leɣri am urekti. Nessexlaḍ-it d waman, ad t-nugg, ad t-nebren, ad d-nessuffeɣ ayen nebɣa n wallalen. Ad t-nerr ad qqden, sakin ad bduɣ areqqem s sbiɣa mexdumen i taleɣt-agi?

Ma tzemreḍ ad aɣ-tesfehmeḍ anamek n yizamulen-a i yellan seg ureqqem?

Yal yiwen s uzamul-is , wagi i igan am lmeqrut, qqaren-as ‘’Gâteau du miel’’ s uzewwaɣ d uberkan ,yemmal-d tumert d talwit , yella wayeḍ qqaren-as ‘’Filet de pêche’’, wayeḍ qqaren-as ‘’Aqjun’’. Mi ara d-tas zik tmeṭṭut, ad t-zer yelli-s deg uxxam-is, ad as-tini efk-iyi ad sweɣ. Deg wallal-nni, ad teɛqel yelli-s ma deg talwit neɣ deg ccwal i tettidir. Amedya : ma d unuɣen n uqjun, anamek-is tettnaɣ aṭas akked temɣart-is, ma d winna n ugaṭu n tament, tettidir deg talwit d tumert.

D ayen i txeddmeḍ i tettarqameḍ, neɣ treqqmeḍ allalen i wiyaḍ ?

Reqqmeɣ i wiyaḍ, win yebɣan, yeqqar-iyi-d. Ha-t-an am bdiɣ. Yiwwas kecmeɣ ɣer tḥanut n tẓuri, iwala-d bab n wallalen–agi n ufexxar tawerqet deg ufus-iw sunɣeɣ deg–s izamulen-agi n rqem, dɣa yesteqsa-iyi-d ma yella d nekk i ten-isunuɣen, nniɣ-as :ih. Yenna-k ihi nekki ad am-fkeɣ allalen n ufexxar, rqem-iten, ad akem-xelseɣ. Seg wass-nni, win yebɣan ad yerqem allal, ad iyi-d-yini ad as-nreqqmeɣ ama d tabuqalt, timermiḍin, idebsiyen, tiqbucin, …atg.

I uxxam-nwen, bɣan imi i txedmeḍ akka ?

Tazwara ur bɣin ara. Nnan-iyi-d tagi d lxedma n yimeɛḍar, ruḥ xdem ayen-nniḍen. Nekkini kemmleɣ , walan d ayen i ḥemmleɣ, dɣa dayen ur cliɛen ara.

Awal-im n taggara…

Ssarameɣ ad kemmleɣ, ad xedmeɣ ɣer yiman-iw. Ad ldiɣ taḥanut i yiman-iw. Tanemmirt i kunwi i d-yerzan ɣur-i

Bellil Linda/Zidane Melissa/Aouimer Amal

Partager