“Llan kra n wuguren i d-nexleq nekni i tmaziɣt”

Partager

“Wwin-aɣ yimsulṭa ɣer lkazirna (Amirouche Centrale), ɛedben-aɣ azal n ddurt, uɣalen wwin-aɣ deg ufurgu ɣer lḥebs n Beni Messous. D akkellex i d aɣ-kkelxen, nnan-aɣ-d ad aken-nessuffeɣ s ixxamen-nwen, ziɣen wwin-aɣ ɣer lkazirna n Beni Messous. Ḥesben-aɣ am yirebraben. Kra n wussan kan, wwin-aɣ diɣen ɣer temdint n Médéa, llan wid iwumi ḥekkmen s lmut, llan wid iwumi ḥekkmen gar 10 ar 20 n yiseggasen n lḥebs. Rrnan kra n wussan, qqlen, wwin-aɣ ɣer Berrouaghia. Lḥasun, 20 yebrir, yexdem tagrawla deg umezruy n tmurt. Llant snat n tmuɣliwin ɣef tmaziɣt, ma nwala belli d tutlayt tunṣibt taɣelnawt d iseɣ, maca d tunṣibt kan deg lkaɣeḍ. Yerna adabu yewɛer imi mazal yeṭṭef deg teɛrabt tineslemt. Aselmed n tmaziɣt, ilaq mačči deg tmurt n leqbayel kan, ilaq ula deg temdinin-nniḍen. Llan kra n wugur i d as-id-nexleq nekni s yiman-nneɣ i tamaziɣt, imi ur nettmeslay ara yis-s, ur tt-neqqar ara…atg. Ilaq tilwiḥin n yismawen n yimukan ad ttwarunt s tmaziɣt. Lḥasun mazal leqdic ɣef tmaziɣt yettkkemmil, ilaq yal yiwen ad yexdem ayen yezmer, yerna ur nettraǧu ara adabu ayen ara d-yexdem i tutlayt-nneɣ”.

Adouan Ghani

Partager