Abrid n tefsut n Mohand Mechaour

Partager

Yal tikkelt tettnarnay tsekla tamaziɣt. Tikelt-a, d Mass Mohand Mechaour i d-yessufɣen ungal iwumi isemma Abrid n tefsut .Yeffɣen-d wungal-a ɣer teẓrigin Richa Elsam , ddurt i iɛeddan. Deg-s, yewwi-d amaru taqsidt n yiwetn teqcict isem-is Tafsut, i d-yekkren di tmurt n Fransa. Mi muqqret, tuɣal-d ɣer tmurt akked yimawlan-is akken ad bedden ɣer jeddi-s. Imir, ad yekcem uwadem iwumi isemma Amaziɣ. Ihi, tlul-d tayri gar-asen di tesnawit. Syin tefraq-iten tesdawit: nettat di Tizi Uzzu , ma yella d Amaziɣ di Lezzayer. Maca, tayri, teqqim am zik, armi i d-kkrent tmesbaniyin n 2001. Seg wurrif, ǧǧan tayri, uɣalen ɣer umennuɣ. Akka, dɣa, ara ilin waṭas n yineḍruyen ara. Tazwart n wungal, yexdem-itt-id Mass Rabḥi Ɛellawa. Ma yella d taggara,, yura-tt Mass Saɛid Cemmax. Yesɛa wungal 135 n yisebtar . Mass Mechaour d ilemẓi n 32 n yiseggasen. Yeɣra deg ugezdu n tutlayt d yidles amaziɣ di tesdawit n Tizi Uzzu. Syin, yewwi-d master di tesdawit n Bgayet. Akka tura, a-t-an yetthegi tazrawt n doctorat di tesnalest di temdint n Wehran .

Y.S.

Partager