Ayɣer ur teddi ara ɣer Prescara ?

Partager

usmekti, tarbaɛt taɣelnawt n Judo truḥ ɣer Pescara ilmend temliliyin n wurar agrakal (les jeux méditerranéens), s yimyurar ifazen anagar Soraya Haddad ur neddi. Ayɣer ?

Nerza ɣer Leqser, tamdint anda tezdeɣ Soraya akken ad tt-nesteqsi ɣef tsebbiwin i tt-yeğğan ur teddi ara. Zzher ur yelli yid-neɣ imi ur tt-nufi ara ; meɛna, ẓelmeḍ-yeffus, nḥucc-d kra yisallen fell-as.

Akken d-nnan, d kra wuguren akked wid yeṭṭfen tarbaɛt taɣelnawt i yeğğan tin yewwin talɣuɣa n tefriqt, tin yewwin la médaille de bronze deg turart n olympiques deg Pékin, Soraya Heddad, ur truḥ ara ɣer Prescara imi teṭṭef deg wawal. Tamyurart i d-yufraren n Judo deg tmurt-nneɣ ur teqbil ara ad tili ddaw tesleɣmayt n terbaɛt taɣelnawt Salima Souakri. Tessuter amer ad tt-tefhem tfidiralit n judo, ad tesɛu asleɣmay ara tt-yeṭṭfen iman-is kan imi teḥwaj yiwen i izemren ad as-d-yernu kra akken ad tsirem tmurt-nneɣ ad as-d-ternu cciɛat-nniḍen deg temliliyin i d-iteddun.

Tafidiralit n Judo, yenced-d yelli-s n Yemma Guraya, Soraya Heddad, ɣer yiwet n temlilit akken ad ɛerḍen ad d-afen tifrat i wugur. Dɣa, ulac win ur neẓri belli Salima Souakri d Soraya Heddad ur ttmifhament ara seg zik, seg wasmi llant d timyurarin i snat.

D. I.

Partager