El-Adjiba : Tamacint yenɣan yiwen n umdan

Partager

Ussan-a yezrin, yeɣli-d leḥzen di tɣiwant n Leɛǧiba mi yemmut yiwen n umezdaɛ i tenɣa tmacit. Amdan yeɛan 48 n yiseggasen di lɛemr-is yekker tafejrit iwakken ad iruḥ ad d-yeqḍu si Tubiret, imi tuɣ-it d ametjar n lxeḍra. Di tkerrust netta d mmi-s yesɛan azal n 18 n yiseggasen di lɛemr-is nwan ad zegren i ubrid n tmacint ur nesɛi ara aɛessas. Uqbel ad jbun, yiwet n tmacint i d-yekken si tmanaɣt n Lezzayer tejba-d fell-as am tlafsa, ur as-teǧǧi tagnit ad yexdem kra. Yessufeɣ tarwiḥt deg umḍiq, ma d mmi-s ssawḍen-t s lɛejlan ɣer sbiṭer n M’chedallah. Ɣef leḥsab n yisallen i ɣ-d-iwḍen, ilemẓi-agi iffeɣ si liḥala taweɛrant, tazmert-is tura ur tenṭir ara. Imi tawaɣit-a d tis 13 deg umkan-a, ffɣen-d imezdaɣ s reffu iwakken ad ssutren lɛessa i umkan-a. dɣa, mmugren aselway n tɣiwant d umḍebber n La Daira n Bechloul. Ɣer taggara, ufan tifrat i taluft-a imi llan ttawilat iwejden yakan. Kra n tsaɛtin kan, tamehla n usiweḍ n tmacinin tuzen-d 4 n yiɛessasen ara yilin i lebda deg umkan-a. S waya, ahat ad neɣsent twaɣiwin melba ccekk, imi d amkan ideg ttɛeddin yemdanen d yinelmaden.

M.Smail

Partager