‘’Ad tili tezrigt 1ut seg 2 ar 5 deg yulyu 2021 deg Wat Wasif’’

Partager

Tlul-d s wudem unṣib Ṛreḥba n udlis amaziɣ deg Wat Wasif. Ad tili seg 2 ar 5 deg waggur n yulyu 2021. Tazrigt-agi tamezwarut, gan-tt yimsuddsen d tajmilt i Mahand Ouidir Ait Amrane, aselway amezwaru n Useqqamu Unnig n Timmuzɣa (HCA), u d bab n usefru ‘’Kker a mmi-s umaziɣ’’. Deg tdiwennit i nga akked Mass Halouane, newwi-d awal ɣef uheggi n temlilit, iswiyen-is akked wayen-nniḍen.

Aɣmis n yimaziɣen : Amek i d-tella tekti n Ṛreḥba n udlis amaziɣ n Wat Wasif ?

Hacène Halouane : Tikti-agi n rreḥba n udlis amaziɣ, tlul-d ɣer Mass Aumar Ussaεid. D netta i d-yewwin yid-s tikti n tddukkla Lḥaǧ Lmexttaṛ At Sayd n Tirwal, Ṛreḥba n udlis amaziɣ n At Wasif akked d Timsizzelt n tmedyazt ara d-yasen sya ɣer sdat. Isers-d tikti gar-aneɣ, nedda yid-s.

Ɣef wakken i yeffeɣ wawal, d idlisen kan n tmaziɣt ara yilin din. Ma yella dɣa d tidet, acimi ?

 Nenna-d d ṛṛeḥba n udlis amaziɣ. Ad nerr deg-s tajmilt i widen yettarun s tmaziɣt, ad nessuter i yimsizrigen ad ssiferren adlis yuran s tmaziɣt, maca ṛṛeḥba, teldi i tutlayin-nniḍen imi yewεeṛ ad nefk anamek n udlis amaziɣ. Adlis yuran s tmaziɣt, iban ubrid-is. I udlis yuran ɣef tmaziɣt? I win yura Umaziɣ? Yerna, neqqar-it yal tikkelt, tamussni, idles, ur ssinen tilisa.

Acu n yiswiyen i tettraǧum seg rreḥba-a, neɣ i as-tgam ?

Iswi-nneɣ amezwaru: ad nefk tagnit i win yettarun ad yemlil d imeɣri akk d yimsizreg. Akken ma llan bbubben adlis, d nitni i  « yesuffuɣen » tikti seg wallaɣ n umeskar s annar n tilawt. D abrid n usugen, n targit… imi tilin mačči d aɣrum kan. Nebɣa ad tuɣal Larbεa n At Wasif d ṛṛeḥba…n tikta, n wawal iweznen, n tsekla. Nebɣa adlis amaziɣ ad yaweḍ ɣer tsutwin i d-yttnekkaren. Nebɣa iṭij-nneɣ ad yecṛeq.

Anda yewweḍ uheggi-ines ?

Aheggi? Aql-aɣ nettazzal ad d-nawi s wacu ara nbedd i cɣul am wagi. Neḍmaε s kra n win yeεna yidles d udlis ad aɣ-d-yessebɣes. Nessaram ad nessiweḍ. Nuzzel, mazal ad nazzel imi asirem-nneɣ meqqer.

Acḥal n tezrigin akked yimura ara yilin din ?

Ad nessiwel i kra n uxxam n usizreg yellan dagi, di tmurt, i win i d-yelhan d udlis amaziɣ. Ma d imura, aṭas deg-sen ur cudden ara ɣer-sent, wid-nni ad ten-id-nenced, ad senzen idlisen-nsen dagi, di ṛṛeḥba-agi. Ma d acḥal ara yilin, ar tura ur neẓri ara acḥal ara d-yerren i teɣri-nneɣ, maca nessaram ad ilin merra.

Acu ara d-tinim i yimdanen i wakken ad d-rzun s waṭas ɣer din ?

Ad d-nini i medden: tamurt-nneɣ d agerruj, nadit fell-as. Tiɣri-nneɣ daɣen i yiminigen. Am wakken i teẓram, aṭas n At Wasif i yeffɣen tamurt n leqbayel si tazwara n lqern wis εecrin, neqqar i wigi: tamurt, d tamurt-nwen, rzut-d ɣur-s, awit-d arraw-nwen ad issinen tamurt n lejdud.

Awal n taggara…

 Lebɣi-nneɣ annect-ila-t, assirem-nneɣ meqqer, fket-aɣ-d afus n tallelt akken ad teffeɣ targit-nneɣ, targit-nwen. Tanemmirt ɣef tugnit i d-aɣ tefkam.

Yesteqsa-t Hocine Moula

Partager