Amek ara tkemmel tudert deg tegnit n kuruna ?

Partager

Exif_JPEG_420

Amek ara tkemmel tudert deg tegnit n kuruna ?D wa i d asteqsi i ɣef bɣan ad d-rren yimsuddsen n Wass n tqendurt n leqbayel i d-yeḍran ass-nni n, 12 deg cutember 2020,  deg taddart n At Waɛban, deg tɣiwant n Uqbil, lwilaya n Tizi Uzzu.

Mbeɛd mi d-tennulfa tmeɣra n tqendurt n leqbayel, syin terna-d tfaska-s, ha-tt-an yettunefk-as Wass i tqendurt n leqbayel. Ɣef wakken i aɣ-d-yenna yiwen seg yimsuddsen n temlilit-agi, tikti tusa-d sɣur kra n yilmeẓyen i yembeddalen tiktiwin ɣef usentel deg yiẓeḍwa inmettiyen. Aya, imi walan tiɣri i d-tger yiwet n terbaɛt i wakken ad uɣalent tullas ɣer uɣerbaz s tqendyar n leqbayel. Syin, tennerna tekti armi tewweḍ ɣer usuddes n yiwen wass i tqendurt-a i yellan d azamul seg zik n zik ar tura. Ass n tqendurt n leqbayel i d-yellan i tikkelt tamezwarut, tga-as irebbi taddart n At Waɛban i yuɣen tannumi deg temliliyin am tigi, imi tesuddes, yakan, ula tafaska Raconte-arts deg yiseggasen iɛeddan. I lmend n usiher-agi n Wass n tqendurt n leqbayel, kkren yilmeẓyen n taddart s lmendad n teseqqamut-nsen, heggan ttawilat ilaqen i wakken ad tɛeddi temlilit deg teswiɛin yelhan. Ɣef wakka dɣa i ferqen tikmamin ɣef wid iḥeḍren leqdicat, ama d imezdaɣ  n taddart neɣ wid i d-yerzan ɣer din u fkan-asen iwellihen ɣef wamek ara ddun imi d taswiɛt tuzzigt, yettwaḥettmen s Covid-19. Acu kan, tikwal sḥissifen imi kra ur tent-lsin ara u ttnejmaɛen gar-asen. Tebda temlilit deg ubraḥ n taddart s ccḍeḥ d leɣna.

Syin, d abrid ɣer uɣerbaz amenzu anda i d-llant temsikniyin n tqendyar n leqbayel, talaxt, lfeṭṭa akked wayen xeddment tlawin deg lexlawi-nsent, yecban taxsayt, ifelfel, ṭumaṭic, lebṣel, agusim…atg. ‘’D tagnit anda nesenz  kra seg lɣellat-nteɣ’’, i d-tenna yiwet deg-sent. Aṭas, dɣa, i yuɣen ifelfel awaban, mechuren, imi qerreḥ ayendin. Syin, tella-d nuba n uskan n tqendyar n leqbayel sɣur tiḥdayin, ccḍeḥ, urar n lxalat. Taggara n Wass-a, deg yiḍ, tella-d s ccna. Gar yinebgawen icennayen, teḥḍer tcennayt Taous Arhab. Ma ɣef wayen yeɛnan iswiyen n temlilit, yenna-d yimḍebber n teywelt : ‘’Nebɣa ad ner azal i tqendurt n leqbayel u ad tt-nesnerni i wakken ur tettɣimi ara kan akken tella seg zik.

Nebɣa, daɣen, ad d-nessifrir axeddim n tmeṭṭut d wazal-is deg tdamsa, axater ayen yakk txeddem ur d-yettban ara deg tmetti. Ilaq, diɣ, ad tawi tmeṭṭut timanit seg tama n tedrimt i wakken ad tesɛu azal imi mazal ar tura, d irgazen i yettserrifen idrimen i d-ttḥellayent’’. Ma ɣef tegnit i deg-i teḍra temlilit, ikemmel deg wawal-is ’’Ilaq ad nkemmel ad nidir d kuruna, acku ur neẓri ara melmi ara tekfu neɣ melmi ara d-afen ticraḍt i waya. Ihi, ilaq ad nidir yid-s, yis-s. S Wass n tqendurt n teqbaylit, nebɣa ad ner diɣ tajmilt i tlawin n leqbayel, i tid yettnaɣen deg unnar, ladɣa tid yefkan iman-nsent ɣef tlelli n umeslay akked yizerfan-nsent’’.

Hocine Moula    

Partager