Accueil Tamazight Ḥeḍru-d ad yettwasbedd usmektay-is

Asmekti n Lwennas Meɛtub

Ḥeḍru-d ad yettwasbedd usmektay-is

487

Akken i aɣ-d-iberreḥ bab n tikti-a, Mass Teyyeb Ɛebdelli, ur yettɛeṭṭil ara ad yettwasbedd usmektay (mémorial) Lwennas Meɛtub, ara yilin d tajmilt i urgaz-a, d taɣara n uḥraz n yisem-is d ccfawa-s. Akka tura, tuget n tsirag akk i ilaqen i ubnay n usenfar ttunefkent-d, rnu ddeqs n yimsegdayen (architectes) i iqeddcen seg waṭas-a ɣef wamek ara tili tbenyant-a ɣer sdat. Ɣef wawal n Mass Ɛebdelli, leḥḥun lecɣal akken ilaq, am wakken tetteddu akka tura s wudem yelhan tezrawt i yerzan asenfar-a. Ɣef waya, ur yettɛeṭṭil ara ad d-yeḍfer usumer n talɣiwin i ufran n tin ara yesɛu usmektay. Mi ara d-iban dayen wudem ara yesɛu, ad bdun lecɣal n ubnaw-is. Yesmektay-d Mass Teyyeb d akken ur icudd ara usenfar-a ɣer tsertit, am wakken i d-yenna belli ar tura ur d-steqsan ara ɣef usenfar-a ula d kra n wid tuɣ d imeddukkal n Meɛtub di tudert-is.

Dɣa, i lmend n tigawin ara d-yerren asenfar-a d tilawt, ad d-yili umsegraw amezwaru ass n umenzu n meɣres 2020, akken ad ttwasemmin yimasayen ara ibedden i usenfar-a n ubnaw n usmektay. Ad yemmag unejmuɛ-a ɣef 14:00, deg uxxam n tddukkla Taferka, i yettwassnen buhan sɣur Yiqbayliyen n Fransa, deg tansa 49 avenue de la résistance 93100 Montreuil. Sya ɣer din, ad d-ffɣen ihi yisallen-nniḍen i yeɛnan asenfar-a. Ɣef wakken i d-tewwi teɣbalut-nneɣ, ulamma ad d-yeqqim uwekked, yezmer lḥal adeg ideg ara yettwabnu usmektay-a n Meɛtub Lwennas d amḍiq ideg yettwanɣa di Tala Bunan. I usmekti kan, iberreḥ-d daɣen Mass Ɛebdelli d akken akk idrimen ara d-yuɣalen seg tnezzut n udlis-is « Matoub Lounes, notes et souvenirs d’un compagnon de lutte », ad rren merra ɣer ussamed n usenfar-a.
M. K.