Accueil Tamazight Ṣibbus d yigellil

Cwiṭ seg tmucuha n leqbayel

Ṣibbus d yigellil

50

Macahu tellemcahu ad tt-yeḍbeε Ṛebbi d asaru. Yiwet n tikkelt, tenna-as tmeṭṭut-is i ugellid: “Dɣa ay argaz ma s tidet tḥemmleḍ-iyi, ad ak-sutreɣ kra”.
Agellid: “ D acut? Bɣiɣ ad i iy-id-tuqmeḍ tasumta ad teččar s rric n yifrax meṛṛa yettidiren dagi.

D ayagi? D ayen isehlen.
Iruḥ urgaz, yessawel meṛṛa i leḍyur yellan. Yessegraw-iten-id, yenna-asen: “Yal yiwen deg-wen, ad i yi-d-yefk yiwen n yincew si rric-is i wakken ad uqmeɣ tasumta i tmeṭṭut d arraz. Ihi mi bdan ad d-ssawalen i leḍyur yiwen yiwen s yismawen-nsen, ufan ixuṣ ṣibbus.
Yenna-as ugellid: “Ad d-truḥem, ad t-id-nadim”.
Ruḥen, nudan-t, wwin-t-id, yenṭeq ugellid: “A ṣibbus, εni ur teẓriḍ ara belli snejmaεeɣ-d yakk ifṛax?”.

Σelmeɣ ay agellid, acu kan snat n temsal, ceɣbent-iyi, ur tent-fhimeɣ ara, yuɣal a ttxemmimeɣ fell-asent armi ttuɣ ula d anejmaε-agi.

D acu-tent akka temsal-agi?

D anwi i aṭas di ddunit, d ussan neɣ d uḍan? D anwi i aṭas di ddunit d irgazen neɣ d tilawin?

Nekk wallaɣ ussan d wuḍan kif kif, irgazen d tlawin daɣen kif kif, ayagi mačči d timsal!

Ihi nekk mi akka I n-εeṭṭleɣ mačči akka i yufiɣ ixef-is.

Amek ihi?

Gar wussan d wuḍan, d ussan i yeqqwan.

Amek?

Iḍ unebdu mi ara d tεum tziri, rnut-id s ussan acku deg-s izmer ad ixdem umdan.
Ma d irgazen d tlawin, ugar tilawin.

Amek? Ayɣer?

Argaz ma yella teḥkem-it tmeṭṭut ɣef wayen ur nemεin, ɣas rnu-t ɣer tmeṭṭut.
Agellid yefhem tamsalt, yenṭeq ɣer sibbus: “S tidet a ṣibbus, ɣur-k lḥeqq”. Dɣa imir kan yefhem tamsalt belli fell-as i tt-id-yewwi, yenṭeq ɣer yifrax-nni, yenna-asen: “Dayen ɣas uɣalet ɣer wansi i d-tekkam, yefra unejmuε’’.

Yahia Yanes