Accueil Tamazight Ṭṭuqten wurfan d aḍebsi amaynut n yisefra n umedyaz Muḥend Lɛerbi

Ajdid n tsekla

Ṭṭuqten wurfan d aḍebsi amaynut n yisefra n umedyaz Muḥend Lɛerbi

94

Yerna-d umaynut ɣer tmedyazt taqbaylit ussan-a, d amaynut ara yesnernin aḥric n tsekla sɣur amedyaz Muḥend Lɛerbi. Amaynut-a, ur d-yusi ara s talɣa n udlis akken i nuɣ tannumi nettwali-t, maca s talɣa n yiwnes ussid CD, d uẓawan i d-irennun tahuski mi ara nsel i usefru, akken daɣen i as-yettmuddu rruḥ. D aḍebsi iwumi yefka umedyaz asentel “Ṭṭuqten wurfan”. Deg-s ad naf ddan-d 17 n yisefra s yisental yemgaraden, ad d-nebder gar-asen “Amek akka, Am tqeḍɛit n wulli, Tagmat yeḥfan, I kemm a tameɣbunt…”. Ayen i ijebden lwelha deg yisental-a, d akken amedyaz, yewwi-t lḥir ɣef snat n temsal tigejdanin: tamsalt n tmetti d wayen i tt-yeswaɣen, i tt-yerran tecmet, tuɛer ɣef mmi-s n laṣel ad yidir deg-s s tiẓedt, teqqim-d tmetti di yir zzman; tamsalt-nniḍen, d liḥala n tmurt yettwacewwlen. Yenha wid i tt-yessawḍen ar lmuḥal, cegben-tt s uṣurdi d yir rray. Yemsteqsa umedyaz d yiman-is ma ad tseggem s usirem neɣ ad tkemmel deg tudra. Yrffeɣ-d uḍebsi-a ɣer Sarl Sidi Aich Music.

Amedyaz Muḥend Lɛerbi seg taddart n Takamra, taɣiwant n Udekkar, 55 n yiseggasen di leɛmer-is, yettawi tamedyat deg wul, imi seg zik i yebda yesmedyiz, ddeqs n yisefra i yexdem yakan, maca almi yesɛa 50 n ssna i d-ifaq akken ad yeḥrez isefra-s imi d abaɣur ara yeqqimen i tsekla taqbaylit. Yessaweḍ ad d-yessuffeɣ ammud n tikkelt-a, maca yessaram ad d-yernu wiyaḍ ma ɣezzif leɛmer. Timesliwt yelhan i wid ara yeslen i uḍebsi n umedyaz-a.

Kh. A.