Accueil Tamazight Tullist : Gar rrwaḥ d tuɣalin

Tullist : Gar rrwaḥ d tuɣalin

52721

sɣur: Salim Benkhelifa

Iṭij n tsebḥit-a yeskikiḍ iɣsan, am wakka i t-id-qubleɣ ɣef yiri n yilel, rnu-yas ssut n snitra i teṭṭef teqcict-ihin gar yifassen-is, tettsentir, tcennu s taɣect-is tarqaqt seg d-leqḍeɣ imeslayen-is s lemḥadra, axaṭer tebɛed fell-i s kra n yiquddimen, nekk dhiɣ d yiman-iw, ḍeggreɣ allen-iw akkin ɣer tlisa n waman ttcaliɣ di ccnawi-nni. Cwiṭ kan akka walaɣ mebɛid yiwet n tbaburt d tagrurzant amzun tetteddu s zzux, tufrar-d nnig waman, tettarra-d asekkud-iw s temlel i d-telsa ɣef ssura-s, ma d abeḥri-nni i d-yettasen d afessas am rriḥa n lǧennet i yi-d-yekkaten ɣer tenzarin, cwiṭ ɛeḍseɣ… tili mačči ad as-tini teqcict-nni yebda-tent-id ! Smuxluleɣ weḥdi weḥdi, fessiɣ tikerrusin n wallaɣ-iw qqareɣ-as deg yiman-iw : «Waqil ad d-awiɣ asefru ɣef tbaburt-ihin tabaḥant… Awah ! Ilaq ad d-tqerreb ɣer-i ad tt-waliɣ, neɣ atan d nekk ara yewten tummixt ad ɛummeɣ alarma d ɣur-s». Lḥasun dhiɣ deg yixemmimen, ziɣ ayen akk kkiɣ din, aḍu yekkat-d aceṭṭiḍ-nni n tbaburt ɣer cceṭ, ur fhimeɣ ara alarmi i d-ufiɣ tababurt gar-i d teqcict-nni, taqcict teḥbes asenter, tmuqqel-d ɣur-i muqqleɣ ɣer-s dɣa nzemm-itt, nezdi lqedd qbala ɣer tbaburt, ɣef txennuft-is ibedd-d yiwen n yilemẓi yelsa-d lqec d amellal, udem-is yemmal-d tafat werǧin ẓriɣ, ntant wallen-iw deg wayla-s, tewwet-iyi tgugemt ɣer lǧetta akk d yiles, ttalin-iyi-d yinehhiten suffuɣeɣ-ten-id s tuffra, uggadeɣ ahat ad as-inin yexleɛ, teṭṭef-it tergagit. Aqcic iḍegger-d amrar, tluqat-id teqcict teqqen-it s aẓru, tababurt teḥbes tikli, aḍu yettsuḍun yelɣet, lemwaji gugment, ilel yerked, teɣli-d tsusmi tarehbanit yessegruruben allaɣ-iw, netta yettnadi ɣef kra n ubrid swayes ara yefru timseɛreqt yecban ta, wehmeɣ…!!
Aqcic yurja alarmi nmuqqel deg sin ɣer-s, yenṭeq-d syin seg tbaburt yenna : «Mi qemceɣ tiṭṭ-iw ldiɣ-tt, iɛedda waḍu yekfa zzhir, d tameṭṭut-nniḍen iseg d-ɛawdeɣ talalit akken ad idireɣ i tikelt-a tamaynut yid-wen». Yessusem, yerfed iẓri-s ɣer teqcict-nni yettmuqqul-itt s wallen-is tiwinaɣin amzun yessen-itt yakkan, cwiṭ kan akka yuɣal yenna : «Nutni uɣalen s ansa i d-kkan, ma d kemm tettraǧuḍ deg-i ɣef yiri n yillel, tettlaɛiḍ-iyi-d mi tcennuḍ imeslayen-iw i am-d-ǧǧiɣ ass-nni aneggaru, ẓriɣ ur tecfiḍ ara, ma cfiɣ nekk ḥsu d tidet, tura tbeddlem udmawen, tlullem-d akken-nniḍen, acu kan wessaɣ-ken mi awen-nniɣ ur tettut ara, am ass-a ad d-uɣaleɣ gar uɣebbar d tkuffta n lemwaji, ih uɣaleɣ-d…, ɣas ma sɛummen-yi deg wasif n tatut, fell-awen cfiɣ ar ass-a, qreqceɣ melmi i d tuɣalin ɣer tmurt-iw, ad waliɣ imezdaɣ-is yeddren deg wakal-is, yettnaɣen gar-asen amzun d iɣriben n yiman-nsen, mi ara ɛyun deg umxerbez ad kkren ɣer umɣafer, wa ad yeqqar i wa «Telha tudert di tmurt-iw» Akka i ddren gar wallen-iw, ttwaliɣ ayen ffren deg wulawen-nsen, ttidireɣ gar-asen di yal targit ttargun deg wuḍan yeffren leɛra d ccer n tudert-nsen, zgiɣ selleɣ-d i teɣlaɣalt n leswat-nsen mi ara beddeɣ ɣef tqacuct n wudrar-ihin i zedɣeɣ acḥal d aseggas, nutni ttḥulfun yes-i di tsusmi-nsen taɛibant». Yessusem yekkes-d allen-is ɣef teqcict, imuqqel akka d wakka amzun ixaq ɣef umkan-nni, nekk yeffeɣ-yi kra n lxuf, amzun ssaxeffeɣ cwiṭ imi d-yemmeslay aṭas, iḍegger-d allen-is ɣer-i yenna : «Ass-nni send ad rruḥeɣ ad dduɣ d waḍu i yi-d-yessawlen, mlaleɣ-d akk at taddart yennejmaɛen deg ubraḥ, steqsayen-iyi-d ɣef waṭas n temsal, ɣef tid n tayri d zzwaǧ, tid n lḥeqq d tlelli, tid n ddin d tmetti…lḥasun mačči d yiwet, ḥqa twalam adlis-nni aqbur yettwazerɛen deg usammar i d-yemɣin deg umalu? D win i d adlis n Nnbi». Aqcic iḍleq-d afus-is ɣur-i akken ad d-iṣubb seg tbaburt-nni, ḍelqeɣ afus-iw ɣer-s dɣa iṣubb-d, s akken kan rsen yiḍarren-is ɣef lqaɛa yecmumeḥ, yerfed allen-is mettwal adrar yenna : «Aɛxiiiiiiir a tamurt».
Nekk yugi ad tt-yawi leɛqel-iw, din din wwteɣ tummixt ɣer waman, mi d-uliɣ ufiɣ taqcict s snitra tettawi-d ccnawi, tmuqqel-d ɣer-i tettaḍsa imi brebreɣ deg waman…! ma d tababurt-nni ufiɣ amkan-is d ilem, ur tufiḍ acu yellan, uliɣ-d syin-a ttcercureɣ akk d aman, mi refdeɣ allen-iw ad subbeɣ ddin walaɣ adrar-nni, yenneqlab yiles-iw uɣaleɣ nniɣ-d s zzɛaf :«Aɛxiiiiiiir a tamurt».

S.B