Accueil Tamazight Tikjda : D lemqam n tmerrit

Tikjda : D lemqam n tmerrit

38348

Idurar n Ǧerǧer yessan s udfel d win i d-yefkan yiwet n cbaḥa i temnaḍt. D ayen yeǧǧan aṭas n yimezdaɣ n temnaḍin i d-yezzin i Tubiret ttasen-d yal taggara n yimalas iwakken ad kksen lxiq. Ula d tiwilayin yecban Sṭif, Burǧ Bu Ɛririǧ, Bumerdas, Lezzayer tamaneɣt, Msila d tiyaḍ nettwali imezdaɣ-nsent di Tikjda. Lkiran i d-yettawin inelmaden mačči d yiwet neɣ d snat, almi ur yeshil ara uɛeddi ɣer waṭas n yimukan s tkerrust. Taggara n yimalas-a yezrin, imi tignewt d tin n tefsut, aṭas i d-yusan ɣer umkan-a n tmerrit mebla ma ṣṣawḍen ad d-ẓren ayen akk i bɣan. Tikerrusin mseḍfarent ta deffir ta ɣef wazal n nnig n 3 ikilumitren, d ayen yeǧǧan tuget n yimdanen ddan ɣef uḍar. Tiwaculin d yigerdan ufan akka tagnit i umerreḥ, imi adfel mazal-it deg tqucac-a n Ǧerǧer. Si tama-nsen, iɣallen n laman d wid ibedden akken iwata, ttḥaraben ɣef lehna n yimerriyen.

S. M