Accueil Tamazight Lextana i lfayda n 31 n warrac

Lextana i lfayda n 31 n warrac

2053

Aggur azeggaγ azzayri n temnaḍt n Wizgan mazal yettkemil di leqdic id-isudes ilmend n waggur n remḍan, anda id-sawḍen γer waḥric aneggaru, i yellan d aḥric n ṭhara di tallit n leεwacar.

Dγa, ass n lḥed yezrin 20 yulyu 2014, sudsen-d yiwet n tmesbanit n tmetti, anda i sdahren i 31 n warrac n tγiwanin yemgaraden n temnaḍt n Wizgan. Lḥemla-agi n ṭhara, yesduritt-id sbiṭar maγnem lwenas n tγiwant n yiεeẓẓugen, anda imḍebren n uneggaru-agi bedden akken iwata lḥal, yerna s wudem yelhan γer lḥemla-agi n ṭhara.

Si tama niḍen, ula d imḍebren n tesqamut n waggur azeggaγ azzayri n temnaḍt n Wizgan, heggan akk tawilat iwulmen, am lebsa imeḍharen, dwawi, ttawilat n uṣiweḍ , tikci n warazen d ilellucen ilfayda imedharen d waṭas niḍen, akken leqdic ad-iεeddi di tegnatin yelhan. Imḍebren n waggur azeggaγazzayri n temnaḍt n Wizgan rran tajmilt meqren i imejayen n sbiṭar maγnem Lwenas n tγiwant n Yiεeẓẓugen γef afud d tebγest id-ffkan, si tama niḍen rran tajmilt i kra n wid yukkan di tmesbanit-agi ama s lebεid ama s leqrib i usekcem n lfarḥ γer wulawen n twaculin imeḍharen.

Iswi n tmesbanit-agi, d uẓẓu n tayri d usirem deg ulawen, akk d uẓeṭṭa n tegmat d tdukli ger yemdanen, du sekcem n lfarḥ γer yexxamen n yimaγban deg tallit n laεwacar.

Islam Bessaci