Accueil Tamazight I wacuɣer d Tizi Uzzu i d tamezwarut

Ikayaden n uw5, BEM akked BAC.

I wacuɣer d Tizi Uzzu i d tamezwarut

1689

Acḥal aya tura, d tamurt n leqbayel i d-yettazgen deg umekkan amezwaru deg yikayaden n yal aswir n leqraya deg tmurt n lezzayer. Yeṭṭuqqet wawal, sya u sya, ɣef wamek i tewwi lwilaya n Tizi Uzzu amḍiq amezwaru. Gar tismin akked leḥsed, mačči d kra i d-yennulfan, mačči d izli i ɛerḍen yimdanen n lwilayat-nniḍen, ad cemten lwilaya-agi. Netta, limmer i d ak-terbiḥ ay ul, tili ad walin u ad iḥfiḍen ɣur-s. Ad steqsin ɣef lesrar i tt-yeǧǧan ad teṭṭef taqacucut-a, mačči d tiyata ara kkaten deg-s. Aya, ur d-yusi ara kan akka. Mačči d tunṭict n dduwla neɣ sɣur Rebbi i d-yekka. Ilaq ad ḥṣun d akken tawacult taqbaylit tettaǧǧa iman-is i laẓ i wakken ad terr akk ttawilat gar yifassen n warraw-is mi ara yeqqar. Tadrimt n tyemmatin, tettruḥu deg leqraya n warraw-nsent mačči deg ddheb neɣ deg lḥemmamat. Ɣer yinelmaden iqbayliyen, tarumit akked teglizit d tutlayin n tussna mačči d tutlayin n lkuffar. Akken qqaren ‘’Ɛezrayen s taɛrabt ara aɣ-d-yemmeslay asmi ara nemmet’’. Ɣer yinelmaden iqbayliyen, taɛrabt am tmaziɣt : yiwet nsen, tayeḍ ahat ad tt-ḥwiǧen. Ur uɣen ara awal i Mokri imi i as-yenna ‘’ilaq ur tettili ara tmaziɣt akked trumit deg uɣerbaz azzayri’’. Mi ara sɣaren yiselmaden inelmaden iqbayliyen timsirin iwulmen tameddit, wiyaḍ ṭṭalaben deg yinelmaden-nsen ad ẓẓalen, tthur akked lɛaser, deg tneɣrit. Mi ara ilin yidlisen gar yiffasen n yinelmaden iqbayliyen n Boudjima (Tasnawit tamezwarut deg lwilaya), wiyaḍ ad tafeḍ ‘’Incallah d maca allah’’ gar yicenfiren-nsen. Mi ara tili tanga (matière), ɣer wiyaḍ, ‘’Muqaddasa’’ , ɣer yinelmaden iqbayliyen, ttwalin kan coefficient-nni i tesɛa. Mi ara tafeḍ tisqemmu akked tdukliwin n tudrin n leqbayel heggant-d iselmaden i wat taddart-nsen seg lmeɣreb alamma d lɛica , wiyaḍ qqaren-as ‘’baɛda lɛica, ifɛel ma taca’’. Anect-a akk, yerna leqbayel kerhen aɣerbaz imi yeḥfa, ihi lukan ad yemsed wissen d acu ara yeḍrun !? Twalaḍ !

Hocine M.