Accueil Tamazight Tikkelt-a, d tafsut tawraɣt, yal tafsut s tefsut-is !

JSK-UMBA I temlilit n taggara n teqbuct n Lezzayer

Tikkelt-a, d tafsut tawraɣt, yal tafsut s tefsut-is !

810

Mebɛed mi teɣleb tarbaɛt n Yilmeẓyen n Leqbayel JSK tarbaɛt n MCA, u terbeḥ USMBA tarbaɛt n CRZ, ihi ad tili temlilit n taggara n teqbuct n Lezzayer gar JSK d USMBA.

D tikkelt tis 11 ara taweḍ terbaɛt n JSK ɣer temlilit n taggara n teqbuct n Lezzayer. Tewwi-tt i tikkelt taneggarut deg useggas n 2011. I wakken wwḍen yilmeẓyen n leqbayel ɣer temlilit-agi n taggara n teqbuct, aseggas-a, wwin-d amecwar igerrzen deg temliliyin n teqbuct, mačči am uswir-nsen i iṣubben maḍi deg temliliyin n telɣuɣa, xas ulamma yebda la d-yettifrir deg taggara-a, ladɣa segmi i d-yewweḍ usleɣmay Youcef Bouzidi. Ihi, mebɛed mi tella tetturar JSK ɣef wamek ara teqqim deg uswir amezwaru n telɣuɣa n Lezzayer, acḥal d aseggas-aya tura, ha-tt-an ihi, terra-d asirem i yimferǧen i yettraǧun ad d-tuɣal tarbaɛt-nsen ɣer uswir-is n zik, asmi tella ‘’D taqbaylit, d tasedda n Tefriqt, Imaziɣen d asirem’’. Akken i as-yenna winna. Ma ɣef temlilit n ½ n taggara n teqbuct n Lezzayer i turar akked tarbaɛt n MCA, ass-nni n lǧemɛa, 13 deg yebrir 2018, deg Qsenṭina, nnan-d akk d timlilit n dir i urarent, snat n trebbayaɛ-agi, deg temliliyin akk i d-yellan gar-asent. Am wakken walan d akken timlilit igerrzen akk gar JSK akked MCA, tella-d deg useggas n 1983. Ɣef uswir iṣubben deg temlilit-agi, yenna-d usleɣmay Bouzidi : ‘’D ayen kan iwumi zemren yimyuraren imi aṭas n yimejraḥ i yellan deg terbaḥt n JSK. Nwessa, diɣ, imyuraren i wakken ad ḥadren acebbak-nsen u ad asen-d-ttawin ara iswiyen, daymi ur d-yelli ara wurar am tikkelt iɛeddan’’. Ma ɣef ccwal i yellan deg temlilit-a, gtent sebbat n waya, ɣef wakken i walant kra n tamiwin. Ṭṭlima tamezwarut, rran-tt ɣef yimḍebbren n ddabax uḍar, ladɣa tafidiralit akked tneɣlaft n waddal d yilmeẓyen. Akken yebɣu yili lḥal, tenhewwal Tizi Uzzu s lferḥ ass-nni n lǧemɛa deg yiḍ. Akken kan tekfa temlilit-nni gar JSK akked MCA, feggḍen-d yimdanen ɣer temdint n Tizi Uzzu, u sekkren ahetwir, ladɣa deg umraḥ n usalay n tlemmast n temdint. Acḥal-aya, ur tteqqiden akken. Nutni icennun tizlit-agi n Zedek ‘’Yid-m ass-a d uzekka, nekni dayem akka, ma d urar i aɣ-d-yettawin. Ma trebḥeḍ, nettakka, ma txesreḍ d JSK, acḥal i yecbaḥ yisem-im’’. Neɣ ‘’Asmi akken ur neneṭṭeq, mi yesɛeb lmenṭaq, d kemm i aɣ-d-yesneṭṭqen’’. Afud igerrzen i terbaɛt n yilmeẓyen n leqbayel.
Hocine Moula