Accueil Tamazight Aẓeṭṭa n wawalen n Mhenni xalifi

Ajdid deg tira

Aẓeṭṭa n wawalen n Mhenni xalifi

1013

Amaynut i yerzan tutlayt tamaziɣt, yezga yettnernay tallit-agi taneggarut. Dɣa, ussan iɛeddan yeffeɣ-d uẓeṭṭa n wawalen (Scrabble) aqbayli, sɣur umaru Mhenni Xalifi. « Segmi lliɣ xeddmeɣ-d urar n uẓeṭṭa n wawalen deg Uɣmis n Yimaziɣen, ttxemmimeɣ ɣef usenfar n uẓeṭṭa-a ara yezmir yiwen ad yesɛu ɣef ṭṭabla deg uxxam-is. Tazwara ssawḍeɣ tikti i Useqqamu Unnig n Timmuzɣa, wissen ahat ad t-id-neslal lwaḥid, maca syinna kemmleɣ-as weḥd-i i ccɣel s tallelt n wid i yi-d-yezzin ». I d-yenna umeskar. Ad d-nesmekti kan d akken aẓeṭṭa-a deg-s merra 114 n teḥjurin, ad naf daɣen agemmay-is ixulef cwiṭ win i nennum, imi deg-s 35 n yisekkilen. « Seld mi cawreɣ kra n yimussnawen deg tutlayt d yidles yimaziɣen ɣef wamek ara yelhu uẓeṭṭa-nneɣ d yisekkilen i as-ilaqen, negzem-itt di rray ad yili usekkil V, ad yili P, akked wuffayen s uɛeqqa s wadda ». I d-yerna daɣen Mass Xalifi. Ma d tarrayt i yettwasqeddcen i ufran n umḍan n yal asekkil d wazal-is, yenna-aɣ-d umeskar fell-as: « Send ad ɛeddiɣ ɣer tigawt, giɣ ddeqs n yinadiyen ɣef wamek iga uẓeṭṭa n wawalen n tutlayin-nniḍen, ladɣa tid iqerben i twacult n tayla-nneɣ. Maca daɣen s tallelt n wungalen, ɛerḍeɣ kra n tarrayin ad ẓreɣ d anwi isekkilen ara d-yuɣalen s waṭas, d anwa s drus. Rnu-as leḥsab-nni mi aṭas seg wawalen n usegzawal-nneɣ, beddun s teɣri, neɣ s T n wunti ». Ayen yerzan tuffɣa-ines ɣer ulzuz (ssuq), yenna-aɣ-d bab-is belli mačči i tnezzut i t-id-iga, maca win yebɣan ad t-yesɛu yezmer ad as-d-yexdem ttawil. « Aqeddic-a mačči d unsib. Ad yeqqim d aɛraḍ. Ahat neldi tawwurt am wiyaḍ, imi aya yessutur-d ddeqs n tedrimt ». I d-yenna ɣer taggara Mhenni Xalifi.
Kaissa Khalifi