Accueil Tamazight Aɣrum Butguri

Deg tnewwalt n leqbayel

Aɣrum Butguri

852

Isufar

-2 n lkisan n lfarina
-1 n lkas n uwren n smid
-1 n tɣenjawt n lmakla n lmelḥ
-10 G n yiɣes n lkuca

Aheggi

Daxel n tbaqit, sifet lfarina, syin rnut-as awren, lmelḥ akked yiɣes i yettwaxelḍen s waman. Uqbel ad tɛerkem arekti-nni, rnut-as ciṭ n waman yemmuzeɣlen. Syin, tkemmlem tuggin n urekti alamma yefka-d leɣri. Deg taggara, ɣummet-t s ubeḥnuq, teǧǧem-t ad yali. S ufella n lkettan, tessuzrem fell-as lfarina. Rret arekti-nni d takurin (snat neɣ tlata), syin, tmeslem-tent d tiqqrisin u tanfem-asent azal n ssaɛa i wakken ad alint. Yeqqim-d kan tura ad wwent. S tezmert-nwen.
Daya