Accueil Tamazight Zemreɣ ad mlileɣ d Hassan Hattab, ma yeḍleb-d timlilit

MALIKA MATOUB deg usarag n tɣamsa

Zemreɣ ad mlileɣ d Hassan Hattab, ma yeḍleb-d timlilit

737

Ass-nni n larebɛa 19 yunyu 2018, yella-d usarag n tɣamsa i tesker Massa Malika Matoub, s yisem-is d taselwayt n tesbeddit (fondation) Matoub Lounes, deg tzeqqa tameẓyant n Uxxam n yidles Mulud Mɛemmeri n Tizi Uzzu. Temmeslay-d ɣef tlata n temsal tigejdanin. Tezwar-d deg taluft-nni n tmettan-is, dɣa tenna-d: “Uqbel ad nẓer anwa i t-yenɣan, ilaq ad nẓer ayɣer d wamek yettwanɣa?”. Tuɣal-d daɣen ɣer tnagit taneggarut i d-yefka ucennay Zedek Mouloud, mmi-s n temnaḍt-is n Ath Douala, mebɛed 20 n yiseggasen ɣef tmenɣiwt-is, ideg i d-yenna i tɣamsa: “Wwḍeɣ 10 n ddqayeq mebɛed timenɣiwt n Lounes, ufiɣ mazal-t dinna, llan daɣen 3 neɣ 4 yimdanen i ḍuneɣ d imezdaɣ. Ufiɣ daɣen 5 n yiǧadrmiyen dinna deg umkan”. Tenna-d diɣ belli ha-t-an yewjed i wakken ad d-yefk tanagit-is sdat n teɣdemt tazzayrit. Tkemmel tenna-d: “Ur nezmir ara ad tt-nesɛeddi kan akka, neḍleb deg ccreɛ aɛiwed n tulya n zzmam n tmenɣit n ucennay amḥaddi Matoub Lounes, imi i d-tella tnagit-agi tamaynut. Taluft n Dda Lounes, ur terzi ara kan tawacult-is, maca d tamsalt n tmetti s umata”. Tamsalt tis snat iɣef i d-tmeslay, d ahil n usmekti n umulli wis 20 ɣef tmettant n ufennan yesseḥbibiren ɣef yizefan n umdan Matoub Lounes. Tefka-d ugar n yisallen ɣef usmekti-agi ɣef teɣzi n tlata wussan-agi, 23-24 d 25 yunyu 2018 deg Taourirth Moussa. Ma ɣef umaynut deg wahil n useggas-agi, tenna-d: “Ad yili usenɛed n tmeɣra “Le Zenith de Kabylie” s wudem atrar, ideg zemren ad walin wid iḥemmlen Matoub sdat-sen am wakken i tt-yexdem deg useggas n 1995”. Taluft tis tlata iɣef i d-tehder terza aswir uɣur tewweḍ temsalt-agi n tmettant n gma-s Lounes. Deg wawal-is tenna: “ Mazal ur d-neṣṣaweḍ ara tadrimt ilaqen i wakken ad nkemmel aḥtac d unadi alqayen deg taluft-agi. Maca tidet, akken qqaren wat zik: ‘ Akken yebɣu yiɣzif yiḍ, labud ad d-tifrit tafat. Tafat-nneɣ nekni d tidet”. Deg uskasi, steqsan-tt ɣef wassaɣ yellan gar-as akked umazzan Nordine Ait Hamouda, tenna-d : “Asteqsi i d as-ttakkeɣ yal tikkelt d wa: “Anwa i d as-id-yessawlen 5 ddqayeq deffir lmut n Matoub ?” Yugi ad d-yefk tiririt i usteqsi-agi”. Ma ɣef yixef n tifrat n taluft-agi, tenna-d: “Ma tewwi-d ad myagareɣ d Hassan Hattab, ad t-ẓreɣ ma yebɣa, awi-d kan ad naweḍ ɣer tidet”. Ma ɣer taggara n usarag-agi, terra tajmilt tameqqrant i wid i d-yefkan afus n tallelt i wakken ad d-yili usmekti-agi wis 20 ɣef tmettant n unaẓur d ucennay Matoub Lounes. Ama d tidukliwin, tiɣiwanin n Ath Douala akked tudrin-is, “ONDA” akked “ONCI”, imezdaɣ n Taourirth Moussa…atg. Am wakken daɣen i d-tger tiɣri i wid ara d-yasen, tenna deg-s: “Win iḥemmlen Matoub, ad d-iruḥ ass n 25 yunyu, ad as-yerr tajmilt, ula d netta tajmilt-is meqqret, nekni ad asen-sterḥeb yis-s akken iwulem lḥal…”.
A. A.