Accueil Tamazight «Tnejreḍ-d iswi i ccetla…»

Mohamed Boudiaf, 26 n yiseggasen-aya

«Tnejreḍ-d iswi i ccetla…»

716

Ass n 16 di yennayer 1992, terrid-d i tiɣri i wakken ad d-taseḍ ɣer tmurt mi akken talafsa tger-d s annar i wakken ad tt-tessenger. Qessiḥet teswiɛt, yeɛreq ccedd i uyeddid, maca tenwiḍ d akken ur tezmir ad tili tyita nnig n tin n umnekcam i tqubleḍ acḥal d aseggas. Meɛna, d tiyita n watmaten i iɣelben tin n uɛdaw. Akken kan i tebdiḍ asizdeg n teswiɛt, sɣamen-ak-d deg Annaba ass n 29 di yunyu 1992, setta kan n wagguren segmi telliḍ deg leḥkem. Tamettant-ik temgarad akk d tiyaḍ, imi ula d tiliẓri teṭṭef-ik-id srid mi k-nɣan. D acu kan, imeslayen ineggura iwumi i d-tebriḍ ad qqimen i lebda deg cfawat n widen yeḥsan acimi i d-tuɣaleḍ. Assaɣ i ak-yurzen ɣer tmurt d win i ak-yeǧǧan tebddeḍ deg wudem n unekcam Arumi almi d timmunent. Telliḍ seg wid yezdin iɣallen n yizzayriyen deg tlalit n Tirni ara irefden imrigen. Di tal tama n tmurt, di lawan n lḥers, anda ma teddiḍ umnen-k yimdanen ladɣa deg tmurt n Leqbayel. Telliḍ d azamul n umennuɣ, d azamul n tegmat. Meɛna, am kečč am yimeddukkal-ik n umennuɣ, tezzi fell-èawen tegnit iwakken wa yemmut, wa yenfa wa yettwaḥbes. Akka i tḍerru mbeɛd tagrawla. D tamurt n Lmerruk i ak-d-igren irebbi iwakken ad tidireḍ deg-s, teǧǧiḍ tin akken iɣef tɛettbeḍ. Tamettant-ik tsers-d rrehba ɣef tmurt, aṭas iwumi teqḍeɛ layas n tifrat n ccedda. Deffir-k, ugar n 200 000 n wid yemmuten, aṭas ttwaffren d waṭṭanen ur nesɛi leḥsab. Rrebrab ibegges-d ad iquc tamurt, ufan abrid seg temmuteḍ. Tura akka, adlis-nni i turiḍ anda i tegreḍ asteqsi : Sani i tetteddu Lezzayer ? ur d-yelli deffir-s win ara d-yawin tiririt. Nebluhmet, neqqim ! Ṭṭes di talwit, tnejreḍ-d iswi i ccetla, wissen kan melmi ara t-taweḍ ?
M. Smail