Accueil Tamazight Tullisin s teqbaylit n Fawzi At Yexlef d inelmaden-is

Ajdid deg tira

Tullisin s teqbaylit n Fawzi At Yexlef d inelmaden-is

1621

Tullisin s teqbaylit , yiwen n wammud n tullisin i d-yernan ɣer temkarḍit n tmaziɣt. Maca tikkelt-a, mačči n yiwen n umaru, meɛna n uselmad n tmaziɣt Mass Fawzi At Yexlef akked yinelmaden-is n uswir wis 4. Di tullisin-a i d-uran yinelmaden anda mxallafen yisental : Garr tid n tilawt akked tid n usugen , maca sɛant akk kra ara ssiwḍent i umeɣri . Deg udlis iwumi semman « Tullisin s teqbaylit », llant 10 n teqsiḍin : yiwet n uselmad, ma tid i d-yeqqimen, d tid i d-uran yinelmaden n uswir wis 4 n uɣerbaz alemmas n Tuǧa deg Uɣbalu. Tazwart, yura-tt Mass Malek Houd. Yeffeɣ-d wammud-a ɣer teẓrigin Franco-berbere. Gar yizwal n tullisin ad d-nader : Targit n tnafa , Tiṭ n taǧǧalt , Iḥulfan n tyemmat , Seg tebrek ɣer tayeḍ . Nestaqsa Mass At Yexlef yenna-d : « Ilaq ɣef yiselmaden n tmaziɣt, ad fken si lǧehd-nsen tagnit i yinelmaden i wakken ad yaru, ad yessefti, ad yessenfali deg tmussni-ines, deg uxemmem-is, deg yiḥulfan-is. S wanect-a, ad yissin unelmad iman-is ugar , ad yernu ad yefk azal i tutlayt d yidles-is » .

Yamani Souhila