Accueil Tamazight D tamuɣli ɣef yidles-nneɣ

D tamuɣli ɣef yidles-nneɣ

1194

Si zik n zik, ǧǧan-aɣ-d yimezwura aṭas n tɣawsiwin d lecɣal s wacu ara nelḥu ɣer sdat. Akken neẓra akk, amaynut yettlal-d seg uqbur. Limer nedda deg ubrid-nsen, neḍfer lǧerra n udar-nsen, ilaq ur yeḍri yid-neɣ wayen yeḍran. « Ansayen n lejdud d agerruj ur irehhen ur yettnuzu». I d-tenna Nna Zwina mm 80 n yiseggasen. Mi ara ad netwali s anda i tewweḍ tmetti taqbaylit, mebla lebɣi yetteɣlayed imeṭṭi seg wallen. Taqsiḍt i aɣ-yeḍran ad tt-id-nebdu seg llsas-is, seg tmeṭṭut, tigejdit n Tmurt n Yizwawen. Amek almi teǧǧa tesmeḥ deg tqendurt? Ayen akka tbeddel-itt s ujellab ur nelli d ayla-s? Acimi? Tin yebɣan ad tesṭer iman-is, ulac acu d-yecban taqendurt n yemma d setti. Rnu i waya, anda-tent tid iḥerzen azeṭṭa? I teḥmilt-nni?. Lebni s ideqqi d wuɣud i d-ǧǧant temɣarin-nneɣ. Deg yiwen n udiwenni i d-newwi akked yiwet n tnelmadt yeqqaren tamaziɣt di tesdawit, tenna-d s usḥissef: « Agdud mebla lasel, ur as-d-yegri uẓar ara yeḍfer. D aya I aɣ-yeḍran, yeɛreq-aɣ wayla-nneɣ. Tiḥdayin n tallit-agi, ttmeslayent ala ɣef wayen ur nɣemmi. Tafekka dagi, ma d allaɣ yezger lebḥur. Idles-nneɣ ɣef wacu ɣlin yirgazen, ddan yidammen, yuɣal ur yesεi azal. D dderya n Dda Lmulud At Mεemmer meεna, ttmeslayen tutlayt n Molière». Mačči d lεib win yessnen tutlayt neɣ idles n tmura-nniḍen. Tawaɣit d win i tent-iḍefren, yeǧǧa tin n yemma-s d baba-s. Dɣa ayen yessewhamen win i ak-d-yinin nekk d aqbayli ḥemmleɣ taqbaylit-iw, ma d isem-is ur yessin ad t-id-yaru s teqbaylit-agi. Aṭas i nemḍel nerra fell-as akal, ur d-nerri s yisalli. Laṣel-nneɣ, yuḍen yerna aṭṭan-is d arraw-is. Ma tkemmel akka, ur iεeqqel baba-s mmi-s. Ihi ma ur nessider nekni agerruj-nneɣ, wiyaḍ ad t-ɣebbren.

K.K.