Accueil Tamazight «Mačči d yiwet n temsalt i ɣef ḥemmleɣ ad ssefruɣ, akken i...

Badis MemḤudi, d yilemẓi amedyaz

«Mačči d yiwet n temsalt i ɣef ḥemmleɣ ad ssefruɣ, akken i as-qqaren : Caṭent εerqent»

1372

Badis Memḥudi d yiwen n yilemẓi n 18 n yiseggasen, d asnawi-amedyaz, d mmi-s n taddart n Tizi wal, taɣiwant n Tizi n Berbar. Yettunefk-ak warraz n yilemẓi Deg teẓrigt tis 16 n tfaska n tmedyAzt n Udrar n fad i yettuɣalen yal aseggas d tajmilt i Mulud Mɛemmeri.

Aɣmis n Yimaziɣen : Deg tazwara, ini-d i yimeɣriyen anwa i d Badis Meḥmudi ?
Badis Meḥmudi : Nekk d yiwen n yilemẓi n 18 n yiseggasen. Bdiɣ-d acrured deg unnar n tmedyazt deg 2014. D mmi-s n taddart n Tizi wal, i yettafaṛen taɣiwant n Tizi n Berbar, aql-i d anelmad deg tesnawit n Uweqas, tawilayt n Bgayet.

Deg teẓrigt tis 16 n tfaska n tmedyazt n Udrar n fad, yettunefk-ak warraz n yilemẓi, amek i tḥulfaḍ s wanect-a ?
D tikkelt tamezwarut ara kkiɣ. Iswi-w, ur yelli ara d arraz. Ruḥeɣ kan ad lemdeɣ neɣ ad d-agmeɣ kra n tmussni. Mi i yi-d-yewweḍ yisalli n warraz-a, dayen ur umineɣ, ferḥeɣ nezzeh. D tazwara yelhan. D ayen i d-yessemɣin assirem deg-i.

Melmi i tebdiḍ tessefruyeḍ ?
Tzemreḍ ad-as-tiniḍ azal n 4 n yiseggasen-aya. De tazwara, seffrayeɣ kan i yiman-iw, almi d 2016 i bdiɣ keccmeɣ s annar s wudem unṣib.

Γef wacu i tḥemmleḍ ad tessefruḍ ?
Mačči d yiwet n temsalt i ɣef ḥemmleɣ ad ssefruɣ, akken i as-qqaren « Caṭent εerqent ».

Anwa-ten yimyura d yinaẓuren i ɣer i d-tettagmeḍ ?
Mačči d yiwen neɣ d sin. Llan atas am Dustuwivski d Mulud Ferεun, ma d icennayen, yella ccix n tayri Mass Farid Ferragi akked unaẓur amḥaddi Uleḥlu.

Ahat tesɛiḍ kra n usenfaṛ sya ɣer sdat ?
Ih llan, mačči atas-aya segmi kkfiɣ yiwen n wungal, maca urεad ufiɣ taẓrigt. Akken daɣ i ttheggiɣ ammud n yisefra, ahat d t-kkfuɣ deg ussan-a i d-iteddun. Sya ɣer sdat, ad heggiɣ ammud n tmuεay d wayen-nniḍen…

Ahat yella kra i terriḍ, ad d-theḍreḍ fell-as ur ak-id-steqsaɣ ara ?
Bɣiɣ ad hedreɣ ɣef lexṣas n ufus n tallelt, ladɣa mi ṭṭuqten wid yettruẓen ifadden, ama d wid yellan deg unnar neɣ berra i unnar.

Send ad nfak tadiwennit-a, budd-d abruy seg tmedyazt-ik i yimeɣriyen…
Anwa ur ak-nessin
A bab n tutlayt
Tezdukklet timuɣliwin
Yis-k i nessen taɣmayt
Tutlayt, ceεlent-as tiftilin
Almi tuɣal d tamezwart
Isem-ik deg umezruy yella
I lbatel tegzmet iffer
Terniḍ-d ula tira
Tameslayt yis-s i tezwer
Ula tiktiwin-ik, ur xusent ara
Fell-asent terwiḍ aseḥbiber
Tura xas steεfu di lehna
A Dda Lmulud n At Meεmmer

Awal-ik n taggara swayes ara nessali tadiwennit-a
Ad d-iniɣ tanemmirt i kra n wid i yissebɣasen. Ad senemreɣ kra n win sneɣ, tanemmirt daɣen i kunwi i yi-yefkan awal i wakken ad suffɣeɣ iḥulfan-iw. Ad snemmreɣ arrac n taddart n Tizi wal, iɛeggalen n tiddkkla tadelsant Adrar n fad, akked kra n win ara yeɣṛen tadiwennit-a.
Yesteqas-t Mouhoubi Akli