Accueil Tamazight Tajmilt i Kaysa Xalifi

Kanada

Tajmilt i Kaysa Xalifi

1090

Ihegga-d unnar Isekkilen n Montréal di tmurt n Kanada, ass n acer 22 yulyu, yiwet n tejmilt i Kaysa Xalifi ideg ḥeḍren wid yeṭṭafaren aqeddic ɣef yidles azwaw, d wid iḥemmlen tamarut tamerḥumt Kaysa Xalifi. Deg teɣzi n tegnit-a n tejmilt, i yekkan azal n usrag, llant-d tɣuriwin n kra seg yiḍrisen n Kaysa, am wakken i d-yella usɛeddi n kra n tnagiwin n wid i tt-iqerben. Deg wahil ihi n tmeddit-nni, ttwaɣran-d kra n yiḍrisen d tajmilt i Kaysa. Yeɣra-d umedyaz Muḥ Lɛid Deflawi yiwen n uḍris, syin yewwi-d asefru i iga d tajmilt i Kaysa. Si tama-s, teɣra-d Milissa yiwen seg yiḍrisen ineggura i tura Kaysa akked temdakkelt-is Lilya Saɛdi. Aḍris-a dɣa yeffeɣ-d ussan iɛeddan di tesɣunt n uɣerbaz INAS n Montréal. Deg ukemmel n temlilit-nni n tejmilt, yemmeslay-d umeɣnas Muḥend Ɛliwi ɣef tejmilt-a, syinna, iga-d tasleḍt d tawezzlant ɣef wungal Iḥulfan, d wacu d ungal ifazzen. Yerna yeɣra-d asefru i yura fell-as d tajmilt, akked tsuqilt n yiwen n uḍris n Dda Lmulud ɣef uzemmur. Ugar n waya, ttwasɛeddan-d i wid iḥeḍren, tanaga n Mhenni Xalifi, gma-s n Kaysa, akked yisefra n yimedyazen Lilya Saɛdi, tamdakkelt n Kaysa, d Murad Mazri. Ɣer taggara n tamayt-a, yettunefk wakud i cwiṭ n uskasi ɣef wungal Iḥulfan, i d-tessufeɣ Kaysa Xalifi deg yennayer 2017. Tlul Kaysa Xalifi deg Ayt Smaɛel, aseggas n 1991. Tella d tamedyazt d tamarut i yuran kraḍ n yidlisen, gar-asen ungal Iḥulfan. Tella daɣen d tamsidegt, d taneɣmast deg yisebtar n Uɣmis-a n Yimaziɣen akked Tiɣremt. Tewweḍ ɣur Bab n yigenwan ass n 25 yunyu 2018.

M. K.