Accueil Tamazight Bddu n usenfar n unziz asekḍan (fibre optique)

Mɛatqa

Bddu n usenfar n unziz asekḍan (fibre optique)

1050

Ukkuẓ (4) n teddrin i d-yesfaydin s yiwen n usenfar s wazal-is, i yerzan acuddu n tuddrin n Tɣiwant n Mɛatqa ɣer uẓeṭṭa n wallel amaynut n teywelt d tagagsenselkimt ( téléphone fixe). Asenfar yebdda yakkan deg waggur n yulyu iɛeddan, tuddrin timezwura ara d-yesfaydin seg wallal-agi n unziz asekḍan d Tizi Tzeggart, At Zɛim, At Aḥmed d Yiɛziten ufella. Ad d-nesmekti kan belli, Tɣiwant n Mɛatqa ur tesɛa ara tagagsenselkimt ala deg tlemmast n Tɣiwant, ugar n rebɛin (40) n tudrin n tɣiwant ur ttuceddent ara ɣer uẓeṭṭa n wallel n teywelt n Lwilaya n Tizi Uzzu. Imezdaɣ n tɣiwant n Mɛatqa ferḥen s bddu n usenfar-agi n unziz asekḍan i reğğan acḥal d aseggas-aya, dɣa asenfar yebdda seld lḥars yessemres umussu addukklan n tɣiwant ɣer yidis n yimḍebbren n tɣiwant, ɣas ma ddrus n tuddrin i d-yesfaydin seg usenfar-agi, maca ad yili wahil n usewsaɛ n uẓeṭṭa-a ɣer tuddrin-nniḍen deg wagguren i d-iteddun.

Ali Zalouk