Accueil Tamazight Tafizikt s teqbaylit

Ajdid deg usizreg

Tafizikt s teqbaylit

1095

Bdan yidlisen ussnanen s tmaziɣt, ttaṭṭfen tasga deg unnar n tira, imi aṭas i d-yettlalen taggara-agi. Gar-asen, ihi, ad naf Tafizikt s teqbaylit ara d-yessufeɣ Mohand Mokhtari. Adlis-a, d amenzu deg taɣult n tfizikt d ayen ara iɛawnen asnerni d unadi s tutlayt n tmaziɣt. Yetturaǧu, ad d-yeffɣen deg waggur n ɣuct-agi ideg nella, akken i d-yettwabarreḥ yis-s deg tensa n tezrigin “Achab”. Tazwert n udlis-agi, yura-as-tt Mass Rachid Bennacer. Ma ɣef tudert n umeskar-a, ad nini belli, Ilul-d Mohand Mokhtari deg useggas n 1954 di taddart n Amazoul di tɣiwant n Mekla. Yelmed di tesnawit n Dellys, yerfed-d amennuɣ ɣef tmaziɣt sɣur Muḥend u Harun. Syin yeɣra Taliktrunikt di tesdawit n Lezayer. Ikemmel di tmurt n Fransa anda i d-yewwi agerdas n ujenyur n tliktrunikt. Ikemmel yewwi-d duktura-ines di tmurt n fransa. Syin akkin, yuɣal-d ɣer tmurt anda i yesselmed di tesdawit. Yura ugar n 10 n yidlisen ussnanen, ama s tutlayt n tefransist neɣ s tutlayt n tegnizit. Yiwen seg yidlisen-a-ines yettwasuqel ɣer tutlayt n tcinwat. Tura yerna-d adlis-agi “Tafizikt s teqbaylit”.
Souhila Yamani