Accueil Tamazight Ad yili Yidir d Loucif Hamani deg usiher-a n temselta

BGAYET - Tameɣra tameqqrant n ccna ass 17 ɣuct 2018

Ad yili Yidir d Loucif Hamani deg usiher-a n temselta

859

Ad tili tmeɣra tameqqrant n ccna lǧemɛa-agi sdat-nneɣ 17/08/2018, deg unnar n Uwqas deg lwilaya n Bgayet ɣef lewhi n 19h n tmeddit. D tameɣra n temsetla (solidarité) i yimuḍan, ara d-yettwassuddsen sɣur tiddukkliwin-a! SOC, J.T.H akked INTEL n Bgayet, s tallelt n Useqqamu aɣerfan aɣiwan n Uwqas akked ssbiṭer n Bgayet s lmendad n Ddiwan aɣelnaw n yizerfan n umeskar d yizerfan uqriben (ONDA). Yetturaǧu ad cnun deg-s 12 n yinaẓuren imeqqranen i d-tefka tezlit taqbaylit d tiyaḍ. Ad d-nebder gar-asen: Idir, Buǧemɛa Agraw, Akli D, Qasi Abǧawi, Ẓahir Abǧawi, Baɛziz…atg. Ad yili i lmendad n wallen n uẓawan umẓawan ameqqran Bazou ma d inebgi n yiseɣ ad yili d Lewṣif Ḥamani. Ma d asider (animation) ad tili sɣur Amira Muqrani akked Ḥriruc.

Gh. A.