Accueil Tamazight Areqqeɛ n uẓekka n Kaysa i lmend n 40 n wussan

Areqqeɛ n uẓekka n Kaysa i lmend n 40 n wussan

1396

Akken yella deg wansayen n yimezwura-nneɣ seg waṭas-aya, i lmend n uɛeddi n 40 n wussan seg tmettant n tmarut Kaysa Xalifi, i d-yeḍran ass n 25 yunyu 2018, thegga-d twacult n tmerḥumt-a, akked kra seg wid i tt-iqerben, kra n yiqeddicen i d-yeṭṭafaren ass-nni, i yemmugen merra ɣef rruḥ n Kaysa. Am wakken zwarent tigawin-nniḍen teɣzi n 40 n wussan seld tamettant-is. Dɣa, tazwara d aẓekka i as-yettwabnan i tnezduɣt-is n lebda, tanezzayt n wass-nni n sed 4 ɣuct. Nezmer ad nɣer deg uẓekka-a s teqbaylit d tfinaɣ : « Da i testeɛfa tmarut Kaysa Xalifi. Tlul ass n 14 yunyu 1991. Temmut ass n 25 yunyu 2018. Nekni n Rebbi, ad ɣur-s nuɣal ». Syin, kra n teswiɛt, zdin yimezdaɣ n taddart unuden n tgella i d-yettwaheggan beddemma n waya, ama i tlawin deg uxxam, neɣ i yirgazen di berra. Yal yiwen yesɛa-d dɣa tidmi s tɣara-is ɣef tmarut tilemẓit Kaysa Xalifi, i yettwaḥemmlen aṭas, armi, amecwar n wakud d amecṭuḥ, tella-d tirza i uẓekka-ines s waṭas n leḥzen d yiḥulfan. Deg wadeg, sersen wid ibedden i uqerruy n Kaysa snat n tmuqqinin n yijeǧǧigen, deg tegnit n umeslay akked yiman. Yewwi-d ad d-nernu talɣut belli deg yiẓekwan akk yellan di tjebbant-nni n Tizi Lwali, d win n Kaysa i d amezwaru i yettwarun s tutlayt taqbaylit, segmi yebda umezruy ahat. Yesmektay-d waya ugur adelsan n tmetti taqbaylit n wass-a. Sgunfu di talwit a Kaysa!

M. K.