Accueil Tamazight Tizit taksilt

Tazmert-nwen

Tizit taksilt

918

Tgemmu tizit taksilt (Moustique tigre) deg waman irekden. Ihi, yessefk ad ten-nessefqad. Tuqqsa n tizit-agi, ur temgarad ara ɣef tin n tizit menwala, maca tizit taksilt tetteqqes kan deg uzal, yerna tezmer ad tneqqel aṭtanen yettwasnen s yismawen “Chikungunya&rdquo,; “La dengue” d “Zika” i d-yettaken tawla taqehrit d uqraḥ meqqren n lḥekkat…
Allalen n tebḥirt
Ur nettaǧǧa ara allalen-agi ad ččaren s waman. Ad ten-nessefreɣ neɣ ad ten-nejmeɛ.
Iḍumman
Ad nḍegger merra iḍumman i izemren ad ččaren s waman.
Tiqessulin daww n lemḥabs, ibelyan…
Ad ten-nessefreɣ xersum tikkelt i ddurt.
Tinerdabin, imedwan…
Ad ten-nessizdeg dima.
Tiseddamin, tiregwa…
Ad tent-neqqi i wakken ad tifsus tazla n waman.
Tiɣbula n waman
Ad tent-nɣumm s uceṭṭiḍ.
GM Tzemrem ad teččarem
tiqessulin ddaw lemḥabes s yijdi (rrmel) i ibezgen i wakken ad tesgunfum merra anebdu.
Tala Umaziɣ