Accueil Tamazight Tiɣri i temsizzelt

Udem gar wudmawen - Arraz agraɣlan n usnulfu Miriam Makeba

Tiɣri i temsizzelt

935

Iberreḥ-d Ddiwan aɣelnaw n yizerfan n umeskar d yizerfan uqriben (ONDA) n Lezzayer s beddu n temsizzelt n warraz agraɣlan n usnulfu i yimesnulfuyen Ifriqiyen, ara d-yillin d tajmilt i tcennayt Myriam Makeba. D arraz i usebɣes n usnulfu deg Tefriqt. Ad tili tezrigt-is tamezwarut, dagi di tmurt n Lezzayer. D ddiwan-agi, ara d-yilin i lmend n usuddes n tezrigt-a tamezwarut, ideg yetturaǧu ad tili tesfugla n ufraq n warraz-agi, ass 14 cutember i d-iteddun deg Lezzayer tamaneɣt. Ad yili warraz-agi deg ddeqs n leṣnaf n usnulfu. Ma ɣef umecwar n ujerred, yal amsizwer ad ibeggen belli axeddim-nni d ayla-s yerna d asnulfu. Tis snat, ilaq ad yili yezdeɣ deg Tefriqt. Ilaq ad ceggɛen imuhal-nsen ɣer tansa n (ONDA) s tawil n lbusṭa ɣer tansa-a: 49, rue Abderrezak Halima, Bologhine neɣ ɣer mail prix.myriam.makeba@onda.dz. Ddiwan aɣelnaw n yizerfan n umeskar d yizerfan uqriben (ONDA), yefka-d azemz n 31 ɣuct 2018, d ass aneggaru n usersi n zzmamat n yimsizewren, yebɣan ad ttekkin deg warraz-a. D arraz, yellin tiwwura-s i yimsnulfuyen ifriqiyen ifazzen, lqidar n tedrimt n warraz-agi 100.000 iduraen. Arraz-agi n usnulfu “Myriam Makeba”, d isem n tnaẓurt n Tefriqt n Wadda, inuḍḥen aṭas mgal tameḥeqqranit d lapartid deg Tefriqt. Tettekka yakan tfaska tafriqit (Panafricain), i d-yellan deg tmurt n Lezzayer deg useggas n 1969. Tlul deg useggas n 1932 deg Johannesburg, temmut deg useggas n 2008, di lɣerba di leɛmer-s 76 n yiseggasen. Tettwasen aṭas deg Tefriqt s snat n tɣawsiwin. Tamezwarut d ccna tamḥaddit deg tezlatin-is, tis snat d turart-ines deg usaru “Come Back Africa” n umarikani Lionel Rogosin, i d-yettmeslayen ɣef lbaṭṭel n yicebḥanen mgal iberkanen deg Tefriqt.

A. A.