Accueil Tamazight Lexsas n tzeɣwa n tarrawt

Iɣil Ɛli

Lexsas n tzeɣwa n tarrawt

606

Xas xussent tuddar deg waṭas n temsal, meεna llant tɣawsiwin yezmer yiwen ad yeqmec allen-is fell-asent, acu kan llant tiyaḍ d anemgal, imi d awezɣi ad yessusem fell-asent umdan. Amedya, tamsalt n tekliniyin n tarrawt. Atas n medden i yettcektin seg waddad-agi, imi d tudert n tmeṭṭut d mmi-s i teεna taluftt. Di Tdayra n Iɣil Ɛli, imezḍaɣ ikcem-iten lḥir d tteqlaq ɣef waya. D anezgum meqqer ladɣa i tullas i yellan s tadist. Tineggura-a, rnu i leqriḥ d wayen sεeddayent, tekcem-itent-id tugdi ɣef tudert-nsent. Ɣef usentel-a tenna-aɣ-d yiwet n tmeṭṭut: « Ur zriɣ ma yella ad qableɣ tarrawt neɣ d tugdi ɣef mmi i izemren ad yemmet deg ubrid, acku abrid ɣezzif alamma d Aqbu ». Ma d argaz-is seg tama-s yenna-d: «Ulac ula d taklinit tusligt (privée), ɣas ma yella ur lliɣ seg wid yesεan, meεna ɣas ad ten-id-reḍleɣ yidrimen-nni, awi-d ukan ad ttuhenniɣ seg tama n mmi akked tmeṭṭut-iw ». At taddart, yeffeɣ-iten leεqel imi llant deg wakud iεeddan tekliniyin, ma d tura kksen-tent. Yerna yenna-aɣ-d wayeḍ :« Amek akka? nuɣal nteddu ɣer deffir? Tadayṛa n Yiɣil Ɛli i yeggugen azal n 24 n yikilumitṛen ɣef tin n Uqbu, yerna tesεa atas n yimezdaɣ, ulac deg-s ttawilat i tarrawt n tmeṭṭut. Ilaq ad d-afen wid teεna temsalt tifrat i uɣbel-agi ». Ad d-nesmekti d akken aṭas n tuddar i yettidiren ugur-agi, ladɣa imesdurar, am tɣiwant n Tmuqra deg Uqbu, taɣiwant n At Smaεel d waṭas n tiyaḍ.

K.K.