Accueil Tamazight ‘’Yeẓda-yi uɣaref n zzman, syin yessufeɣ-d deg-i kra…’’

Feṭṭa, tacennayt, yelli-s n yidurar

‘’Yeẓda-yi uɣaref n zzman, syin yessufeɣ-d deg-i kra…’’

1030

Deg tdiwennit-a, temmeslay-d Feṭṭa tacennayt ɣef umecwar-is deg ccna akked wayen i tt-ideggren ɣer-s. Am wakken i d-tewwi awal ɣef temsal-nniḍen i tt-yerzan deg tudert-is.

Feṭṭa, d isem n tnaẓurt. Ma tzemreḍ ad d-tiniḍ i yimeɣriyen isem-im aḥeqqani ?
Feṭṭa : Mačči d nekk i yefkan isem-agi, d wiyaḍ imi ɣef wakken walan yelha wayen xeddmeɣ, nnan-iyi-d d lfeṭṭa waya. Ihi, ffkan-iyi isem-agi n Feṭṭa. Nekk isem-iw Kaci Moussa Baya.

Amek tebdiḍ ccna ?
Bdiɣ ccna seg wasmi lliɣ meẓẓiyeɣ. Acu kan zemreɣ ad d-iniɣ d lḥif i yi-d-yesneṭṭqen, i yi-d-ideggren mliḥ ɣer unnar-agi n tẓuri, d lefraq s umata, xas ulamma ur ḥemmleɣ ara ad ssifrireɣ ssebbat n wayen i yeǧǧan cennuɣ neɣ ssefruyaɣ. Teẓram aḥric-agi n ccna yewɛer ula ɣef urgaz, anef tura ɣef tmeṭṭut, acu kan lefraq yugar-itent akk, ad d-yessenṭeq ula d aẓru n tnica.

Melmi i teskelseḍ i tikkelt tamezwarut ?
Skelseɣ tasfift-iw tamezwarut deg useggas n 1983 s uzwel ‘’ Tameɣra n lḥenni’’ i yelḥan aṭas. Dayen i yi-yefkan tabɣest tmaeqqrant i wakken ad kemmleɣ deg ubrid-agi n ccna. Dayen i yeḍran ihi. Rniɣ ssuffɣeɣ-d tis snat deg useggas 1985. Qqimeɣ kra n lweqt imi teṣɛeb teswiɛt n usizreg, syin kemmleɣ deg umecwar-iw armi d album-agi aneggaru i d-yeffɣen ass n 14 deg ɣuct 2018 iwumi ffkiɣ isem ‘’Tizlatin n lfuruḥ’’. Llant deg-s 9 n tezlatin i d-yettmeslayen ɣef wuguren n tmetti s umata, yecban lefraq, tayri, lferḥ…atg. Ha-ten-in yizwilen-nsent : Dda Ɛli ad ak-d-iniɣ, Awerxu, Ay aferruj, Tebra-as i Muḥ Tennig ( d aɛiwed n tezlit s wudem-nniḍen), A win ɛzizen, A Sidi Bubeker aḥrur, Azzayḥuḥ akked Mebruk tameɣra d lferḥ.

Seg wacu yemxalaf ccna-m ɣef wayeḍ ?
Ccna-w, nekk, yerza s umata urar n tlawin akked tbuɣarin. Acu kan snarnaɣ-t, mačči d aɛiwed kan i yiɣes asewwi. Xas ulamma gemreɣ seg-s, meɛna s tecraḍ-iw. Yeẓda-yi uɣaref, yessufeɣ-d din kra. Aya ur d-yekki ara kan akka. Nekk seg wasmi i d-kkreɣ, ḥemmleɣ urar n tlawin akked tbuɣarin. Ulac tameɣra anda ur cniɣ ara akked tlawin imi zik ara urar-agi i yellan akked yiḍebbalen. Acu kan, xas kkiɣ deg lfuruḥ-a, werǧin i as-nniɣ i yiman-iw, ad cnuɣ yiwen wass. Xeddmeɣ tizlatin, itett-iten lweqt. Akka armi i d-yewweḍ wass anda i d-ffɣeɣ s annar s ccna-inu. Ahat medden akked tebɣest-iw i yi-yessawḍen s iswi-agi.

Mačči ala ccna i txeddmeḍ, tetturareḍ ula deg yisura…
Akka, ih. Uqbel isura, lliɣ deg umezgun : urar deg tmezgunt ‘’Ccix Aḥeddad’’ n Omar Fetmouche. Nezzi-d yis-s i 11 n lwilayat. Ma deg ssinima, urareɣ i tikklet-tamezwarut deg usaru ‘’Tidet yettwaffren’’. Ffkiɣ, diɣ, taɣect-iw i waṭas n yisura. Ar tura, xedmeɣ deg wugar n 35 n yisura, u mazal lxir ɣer sdat. Ma ɣef ccna, zemreɣ ad d-iniɣ nudaɣ-d akk tamurt n Lezzayer, ccniɣ deg 48 n lwilayat.

Awal n taggara
Tanemmirt i Uɣmis n La Dépêche de Kabylie, ladɣa Aɣmis n Yimaziɣen i yettaken taswiɛt yal tikkelt. Ssarameɣ ad ilint tezlatin-agi-inu deg lebɣi n wid ara sent-yeslen.
Yestaqsa-tt Hocine Moula