Accueil Tamazight Ḥmiṭuc d Duduc deg teẓgi n ṭṭlam

Cwiṭ seg tmucuha n leqbayel

Ḥmiṭuc d Duduc deg teẓgi n ṭṭlam

731

Aḥric 10

Teryel tezzuḥtelli, terra taγect-is d tazurant, tenna-as: “ A taγyult a-t-an litteε annect ila-t, ula d nekk s timmad-iw zemreγ ad εeddiγ deg-s”. Tezwar sdat-s, temla-as amek yessefk ad tesseknu aqerruy-is si nnig lkanun d akessar. Duduc tesseγfel-itt akken iwata, tekka-as-d si sdeffir, terfed-as iḍaren-is d asawen, tgerrez-as tibujqella, tezwer-itt s uqerru, tinna tezzer d akessar, nettat terra fell-as tawwurt-nni n wuzzal, lebla tečča-tt tγerγert. Teryel tettmeğğid teqqar ay iḥliẓẓan d ibezḍan, tesgermic deg-s tmes. Duduc, tγawel teldi-d tawwurt i gma-s, tettru seg tmendit, teqqar-as: ‘’Nemneε a Ḥmiṭuc, dayen tura nemne&epsilon,; teryel-nni tamcumt terγa, teknef deg tmes. Ur zmiren ad felsen iman-nsen yeḍra-d wannect-nni d tidet, nnecraḥen wulawen-nsen almi d ayen kan, mḥebban, msudanen, myeẓmaḍen… Kecmen s axxam n teryel war tugdi, ufan yal tiγmert teččur d tiwiztin, yenna-as Ḥmiṭuc i ultema-s: “ Wali kan wali, tigi ifent iẓra-nni yettfeğğiğen deg ccbaḥa”. Yeččur taqelmunt-is yis-sent almi tugi ad teddem. Duduc: “ Ula d nekk ad n-gluγ yid-i s kra deg-sent s axxam”. Txemmel ayen yezmer ad yeddem iciw-is. Ḥmiṭuc: ‘’Aha tura, aha, anef-aγ ad nessemneε iḍarren-nneγ s uγiwel seg teẓgi-agi n teryulat’’. Lḥan amecwar ameqqran armi d-mmugren sdat-sen yiwet n tasift d tameqqrant. Ḥmiṭuc: ‘’Tagi d awezγi ad tt-nezger s uḍar, yerna ur walaγ ara yakk kra n tqenṭert dagi’’. Duduc: ‘’Ula d kra n teflukt ur telli daγen, maca a-tt-an dahi yiwet tebṛikt tacebḥant, lemmer ad ssutreγ seg-s, ad aγ-tezger. Ahat ibṛiken imi ur sεin ara imeẓẓuγen s iqubab-nsen i sellen’’. Tessawel-as: ‘’A mm uqemmuc, a mm uqemmuc, dagi d Ḥmiṭuc d Duduc. Ur telli teflukt, ur telli tqenṭert, win i kem-yessbezgen ad aγ-diruc’’. Tabṛikt, tewweḍ-iten-id din din armi d iri n tasift, Ḥmiṭuc yuli γef teεrurt-is d amezwaru, yuẓ γer tama, ira ad yessali ultma-s s idis-is, nettat tenna-as: ‘’Ala, ma ulac ad as-taẓay ttεebga i tkanaṛt, anef kan ad aγ-tezger wa deffir wayeḍ’’… Tettkemmil

Seg kabyle.com