Accueil Tamazight Ad mḥezwarent 102 n tudrin ɣef warraz n tezdeg

TIZI UZZU - Tazrigt tis 6 n temsizzelt Aïssat Rabah

Ad mḥezwarent 102 n tudrin ɣef warraz n tezdeg

1790

Yewweḍ wuṭṭun n tudrin i ittekkin deg tezrigt tis seddiset (6) n temsizzelt Aïssat Rabah n tezdeg ɣer 102 n tudar. Yennerna aṭas wuṭṭun n tuddar-a i yettekkan deg tezrigt-agi tamaynut n 2018 n temsizzelt n tezdeg Aissat Rabah n Tizi Uzzu, i d-yettheggi yal aseggas Useqqamu aɣerfan n lwilaya n Tizi Uzzu. Tettili-d d tajmilt i uselway-is aqdim Aïssat Rabah. Uṭṭun n tudrin yemḥezwaren ɣef 10 warrazen imenza, yewweḍ aseggas-agi ɣer 102. Yuli s wazal n 25% ɣef tezrigt-nni n yilindi, imi deg useggas yezrin ala 78 n tuddar i yettekkan. Hachemi Radjef, d imḍebber deg teseqqamut n tezmert akked twennaḍt n Useqqamu aɣerfan n lwilaya n Tizi Uzzu, yenna-d: “Ass n 20 cutember-agi sdat-nneɣ, ad kfunt tufɣiwin n usenqeḍ n teseqqamut n uktazal n Useqqamu aɣerfan n lwilaya ɣer tudrin yettekkin deg tezrigt-agi tis 06, yebdan yakan deg waggur n yulyu iɛeddan. Nessefqad i tlata n tuddar deg yiwen wass, i wakken ad tent-nẓer i merra deg lawan”. Ikemmel yemmeslay-d ɣef tegnatin n usefqed: “Yal tikkelt mi i d-nwala taddart, ad ijerred uɛeggal n tesqamut-nni deg tferkitin n uktazal ayen ilaqen. Membeɛd mi d-neẓra merra tudrin yettekkan, syin ad tent-nsenqeḍ ɣef 100 n tneqqiḍin i yal taddart. Deffir-s kan ad yili umyezwar n 10 n tuddar ara d-yifriren. Amyezwer-agi d lussi “huisser de juctice” i t-ixeddmen, mačči d nekkni”. Ma ɣef liḥala n tezdeg deg tudrin-agi, yenna-d: “Yal taddart txeddem s ttawilat i tesɛa, ta tzad, ta d talemmast, tayeḍ txuṣ”. I lmend n tezrigt tis 06 n temsizzelt-agi n tezdeg, tbeddel teseqqamut n uktazal aṭas n yilugan yerzan timsizzelt-agi. Bdu-tt-id, seg ufraq n 10 n warrazen, mačči 8 kan am useggas iɛeddan. Am wakken daɣen ara d-sqimen mraw-agi n warrazen s 44 n yimelyan n ddinar, mačči s 33 n yimelyan am useggas yezrin. Arrazen, ad ilin gar 2 alamma d 9 n yimelyan n yidinaren i 10 n tudrin ara d-yefriren deg tazwara n waggur n tuber i d-iteddun. Ma ɣef tfelwit n uktazal, swayes txeddem teseqqamut n uktazal, yettili-d usenqeḍ-ines ɣef 100 tneqqiḍin. 25 tneqqiḍin, rzant iberdan n taddart, 25 tneqiḍin-nniḍen n useddu n yiḍuman d wammus, ma d imeḍqan uzyizen (publique), yecban tajmaɛt, imkwan n tizegzewt…atg ɣef 20 tneqiḍin, 10 tneqiḍin-tiyaḍ i tliwa d yiɣbula n waman. Ma d imeḍqan n yidles d tmussni akked yisebdaden ɣef 10 tneqiḍin, timqebrin s 7 tneqqiḍin, ma d tlata-nni i d-yeqqimen i leqwanen n useḥbiber ɣef twennaḍt. Ɣer taggara maḍi, ad d-nesmekti belli, tasfugla n ufraq n warrazen, yetturaǧu ad tili ass n 11 tuber 2018 deg Uxxam n yidles Mulud Mɛemmeri n Tizi Uzzu.

Gh. A.