Accueil Tamazight Imeddaḥen n Tizi n Kwilal

Cwiṭ seg tmucuha n leqbayel

Imeddaḥen n Tizi n Kwilal

668

Aḥric wis 5

Wa yeqqaṛ-asen d iεessasen, wayeḍ d lejnun, kra d tiwkilin. Llan ula d widak i iγillen d at laxert i d-yekkren. Yekker-itt hetwel, s timdeḥḥest i yeffγen si tewwurt, yal wa yekkat amek ara yessenser idarren-is d amezwaru. Fɣen yimakraḍen di tewwurt, imeddaḥen, rẓan ṭṭaq kecmen s tazzla, rsen-asen i wučči d tissit-nni armi ur zmiren ara ad ssemḥiḥden iman-nsen. Ččan s nnig tawant, amzun aseggas mačči ssadren kra n telqimt seg yimawen-nsen. Akken ssulin aεlaf, tuffẓa, tuččit, anγab d tissit, ssexsin tiftilin, yal wa yessers iγsan-is akken yennum d wakken iḥemmel ad yeṭṭes. Aγyul yeẓẓel sdat n tewwurt γef usaγuṛ, aqjun deffir tewwurt, amcic γef yiri n lkanun i lḥemman ma d ayaẓiḍ yuli γef yiwen ufurk n tneqlet i d-yeknan s axxam. Tagnit tamecṭuḥt kan, tewwi-ten tnafa akken llan, kecmen asif n wudi d tamment. Imakraḍen-nni, nnejlan metwal tamurt n yigawawen, d tikli wwḍen taddart n Buεednan, ula d imḍebber-nsen, yezmer ad yili n dinna. Taddart-agi n Buεednan d yiwet seg tuddar n lεerc Ibudraren, tusa-d di tγiwant n Muḥya “ A nnger-im a taγeddiwt!”. Akken i d-walan si yiwet n tiγilt n udrar xsint teftilin di lbeṛğ-nni, yenna-as yemḍebber n yimakraḍen i yiwen Σemran gar-asen: ‘’A-t-an xsint teftilin di lbeṛğ, aweḍ kan a Tafat n ddin γer dahi! Kečč n dagi tessneḍ yakk iberdan, tessneḍ tamurt, mačči am wigi i d-newwi yid-neγ si Lezzayer tamaneγt n yidles aεrab ad sbuḥrun idaṛṛen-nsen di timiḍt n Ǧerğer. Ssefqed kan s lexmata akken tezgiḍ tettgabareḍ tiγaltin am wuccen, wali ma ffγen lejnun-nni neγ ala!’’. Tafat n ddin yuγ-as awal am tnamit, akken yewweḍ γer din, yuẓ γer sdat n lbeṛğ, yefka tameẓẓuγt-is tazwara, yufa teγli-d tsusmi, izi ma iεedda-d, yezmer umdan ad as-isel. Yekcem s axxam, yerra γer texxamt n usewwi, segmi ttirriqent wallen n umcic γef yiri n lkanun, iγil-itent d isufa, yekna γursent akken ad yesmendeg s uṣuḍu… tettkemmil

Seg tsekla taqbaylit