Accueil Tamazight Anerni-nneɣ s usnerni n Tmaziɣt

Anerni-nneɣ s usnerni n Tmaziɣt

1688

Aselmed n tmaziɣt yettnerni, yal tikelt yettawi-d amaynut. Tazelɣa n tnila d ujerrid n tuqqna ǧǧan amkan i uselmed s usenfar, fkan tilelli i unelmad almi yuɣal yenulfuy-d tiɣawsiwin yeǧǧan acḥal deg-neɣ yewhem. Wigi d inelmaden deg uswir amenzu (primaire) deg uɣerbaz Iffis Lɛerbi deg Uqbu. Yahia, Lydia, Yanis, Mokrane d yimdukal-nsen bdan ttarun timucuha timeẓyanin. Segmi ufan iman-nsen, uɣalen ttawin-d tiktabin n tmucuha yuran ama s taɛrabt neɣ s tefransist, xeddmen tasuqilt. Dɣa dagi, inelmaden sufuɣen-d kra akk kesben di tmusniwin iwakken ad rren iḍrisen-nni ɣer tmaziɣt. D axeddim s wazal-is, imi aselmad-nsen Ali Boufrouche, yettili-d di lmendad d amɛiwen. Cwiṭ akka, semɣin-d yixulaf-agi afriwen, bɣan ad aẓen ɣer zdat. Ihi, bdan ttnadin les dessins animés ttmuqulen amek ara xedmen. Ufan-d yiwet n tikti, ad ǧǧen tugniwin akken llant, ma d ssut d nutni ara t-ixedmen. Win ur neẓri ara acu iɣer sawḍen ahat ur yettamen ara. Ihi d tidet, inelmaden-a rran deg yiwen n CD asenfar-nsen iwumi semman “Mm uqelmun azeggaɣ”, anda nekni ad nettwali tugniwin, ad nsel i ssut n warrac-agi yeṭṭafaren tigawin akken llant.

Tettunefk-aɣ tegnit neḥḍer mi d-beggnen axeddim-nsen deg yiwet n temlilit deg Uqbu, nemmeslay akka yid-sen, nnan-d :

– Yahia : Almi d tura i yi-yeɛǧeb lakul, imi xeddmeɣ s lebɣi-w, ttḥareɣ ad d-yas lawan n tmaziɣt. Matoub yecna ɣef tmaziɣt, wiyaḍ uran tiktabin, nekni ad nexdem isenfaren yecban wigi iwakken ad tennerni tutlayt-nneɣ.

– Lydia : Nekk almi i xeddmeɣ isenfaren i sneɣ ad aru&#611,; ad d-ɣreɣ. Ur umineɣ ara ad awḍeɣ ad mmeslayeɣ akka, ad ḍefreɣ tugniwin. Zi&#611,; asmi i aɣ-tettunefk tegnit, nuɣal nezmer i yal taɣawsa. A wi yufan ad nɣer s ubrid-agi tangawin-niḍen.

Ayen i d-yerran lwelha-nneɣ s axeddim n yinelmaden-agi d ass n temlilit-agi yusa-d yiwet n ubabat ad yawi mmi-s ad ruḥen ad rzun ɣer taddart-nsen. Aqcic-nni, yugi ad yeddu d baba-s, yessenyaf ad yeqqim di lakul. Aniwa ara k-yinin ad yaweḍ unelamd ad yessenyaf lakul ɣef uxxam ? D tidet, akka i d tamaziɣt tura, akka i d aselmed s usenfar.

M. Smail