Accueil Tamazight Tterbiya i yettwaɣen s yinebran

Tterbiya i yettwaɣen s yinebran

15041

Ta d tadyant yeḍran d yiwen n umɣar, isubb-d seg Yiberbacen ɣer temdint n Bgayet ad d-iẓur tarwa-s. Γer luǧuh n 4 tmeddit, yerkeb takerrust ad yuɣal s axxam-is. D ubrid-is, yeḥbes ad d-yaɣ taqerɛet n waman. S lettkal, yeǧǧa amutur iteddu. Anagar yekcem ɣer tḥanut, yesla i umutur izehher, yebren-d, iwala takerrust tetteddu ; daxel-is d taqcict d tilemẓit. Din din isawel i tarwa-s. Dduklen ɣer uxxam n lkumisar, xebbren-ten s tukerḍa n tkerrust lmarka 206 Peugeot, nnila-s d talemlamt, yerna d tilemẓit i tt-yukren. Syin, tawacult n umɣar-a mfaraqen bdan ula d nutni anadi ɣef tkerrust deg tzenqatin n temdint n Bgayet.

Yeɣli-d yi&#7693,; yiwen seg warrac-is baba-tsen ɛewlen ad kecmen s axxam. Mi wwḍen ɣer Lmerj-Waman, mlalen-d takerrust cubhen-tt ɣer wagla-nsen. Qeddmen kra, uɣalen-d ḍefren-tt, ufan d agla-nsen. Sḥebsen-ten. Imakuren deg tkerrust llan deg tlata ; sin warrac d teqcict. Imawlan n tkerrust uzzlen ṭṭfen-d anagar taqcict-nni iḥeslen daxel n tkerrust : tferfec, ur tessaweḍ ara ad tekkes tabagust.

Deg lǧiha-nniḍen, lwacul-is, deg temdint n Bgayet, ḥebsen-ten ibulisen. Takerrust-nsen, kifkif-itt d tin yettwakren. Ula d nutni ttwamremden. Ababat isawel-d i tarwa-s, yeqqimen di Bgayet, akken ad ten-ixebber belli ufan takerrust. Nutni daɣen xebbren-ten belli atnan ttwaḥebsen deg uxxam n lkumisar ; ttwatehmen s tukerḍa n tkerrust n baba-tsen. Din din, uɣalen-d ɣer Bgayet, ɣer wanda i d-glan s teqcict-nni.

Deg uxxam n lkumisar, taqcict, tewwet ad tsellek iman-is, tenna i ubulis : « Amɣar-a yebɣa ad yettɛeddi ɣef lḥerma-w ».

Ibulisen, ur tt-uminen ara, acku mačči d tikelt tamezwarut i d-cetkan fell-as. Amek i d-tufa abrid teqcict-a tilemẓit akken ad taweḍ ɣer lecɣal yecban wiyi ? Kulci yeshel. Imawlan-is nebran. Mi teqsed ad texdem kra n yihwah, ad tini i baba-s « Ad ruḥeɣ ad gneɣ deg uxxam n yemma. », ma yella i yemma-s, ad tini « Ad iliɣ ɣer baba. »

Teddez tebrez.

Mohand Ouhmed