Accueil Tamazight Aɛeẓẓug

Cwiṭ seg tmucuha n leqbayel

Aɛeẓẓug

64

Macahu tellem cahu, Rebbi ad tt-iselhu, ad tiɣzif annect n usaru.
Yiwet n tikkelt, yeddukkel-d yilemẓi d umɣar, armi d yiwen n umkan, yeḥbes umɣar-nni ara ihedder d umeddakkel-is ɣer ddaw n ubrid. Yeqqim yilemẓi-nni di ttewḥid, amek amɣar-nni yessen ixus asemḥes, ha-t-an la ihedder d umeddakkel ɣer ucṛuf ibeɛden u yerna yesla-as akken iwata lḥal. Akken yekfa umɣar-nni awal, ikemmel abrid-is netta d ilemẓi-nni, dɣa yesteqsa-t: “A baba amɣar!”. Amɣar-nni: “D lxir a mmi? ».

-Amek ɛni, ɣef kečč ur nesli meṛṛa i wayen i ak-d-nniɣ segmi i d-nebda abrid, maca tura la ak-ttwaliɣ la theddreḍ d umdan ibeɛden fell-aɣ i yellan akkin agemmaḍ. Iban-iyi-d lḥal, temsefhamem akken iwata.
-Aql-ak a mmi nekk d aɛeẓẓug s tidet, maca llan widen iwumi selleɣ.
Lmeɛna n umɣar meqqret, awal yelhan, sliɣ-as, ma d win n dir, nekk, xdiɣ-as ulac deg-i tiyita.
Yahia Yanes