Accueil Tamazight Acimi uqan yimendilen izwawen?

Iselsa n tmurt

Acimi uqan yimendilen izwawen?

218

Ass-a n wussan, yeḍḥa-d umendil azwaw ansayan yuqa (ixus) deg Tmurt Tazwawt. Tuget n tḥuna uɣur ara terzuḍ ad t-tnadiḍ ad ak-d-inin: Ur nesɛi ara. D ayen i d-ittḥettimen asteqsi amek armi yuqa ɣur-neɣ umendil-a i iṭṭafaren timelsi tansayant n tmeṭṭut Tazwawt? Ula d tinaẓurin i ten-yettebrudin s ufus, ur caḍent ara akken ad teqwu sselɛa. Ilaq ad d-nini aṭas n tsebbiwin i yellan deffir waddad-a. Yiwet d akcam n lximar d lḥiǧab ɣer yidles-nneɣ d ttexmam n kra n Teqbayliyin. Tis snat d lexsas akked teɣlayt n umendil deg ulzuz. Imi ulac afares s waṭas, yezga umendil azwaw yewɛer i tifin, rnu ɣlay maḍi ma nga aserwes akked lximar d lḥiǧab iɣef i d-nemmeslay yakan.

Ahat ula d imsenza n yiselsa ɣef ssuma-s daɣen i ur t-id-ttawin ad t-senzen. Ma yella d tazmert tasertant ara d-yekfen afus i uselḥu di ssuq, ulac-it di Tmurt Tazwawt. Ɣef ssuma n umendil ansayan dɣa, ad d-nesmekti d akken yella wanida yettaweḍ ɣer 1 800 n yidinaren, ɣef leḥsab n tɣara d ssenf. Llan wiyeḍ d timḥermin kan, xeddmen 400 armi d 600 n yidinaren. Rnu, mačči aṭas n lesnaf d tɣawsiwin i nezmer ad naf di tḥuna-a. D acu, llan wid yettwalin ur ɣlayen yimendilen-a mi ara twaliḍ imecwaren akk ansi d-ɛeddan send ad amden. Akkin i waya, yewwi-d ad d-nini ur tuqa tqendurt am umendil deg ulzuz.

Mazal ttaɣent-tt Tezwawin ɣas ulamma llant tid i ittɛeddayen ɣef wazal d wansay mi ara as-rnunt lḥiǧab s ufella. Nesteqsa kra n Yizwawen ɣef taluft-a, fkan-d tamuɣli-nsen. « D tidet, ula d axus i ixuss umendil di ssuq yettaǧǧa aṭas n tlawin ad rrent ɣer lximar, tugart imi yerxes. Nekk s timmad-iw xḍiɣ i lḥiǧab n yinselmen, maca ur ttafeɣ amendil i walmend ad t-ttcudduɣ ɣas tikwal », i d-tenna yiwet n teḥdayt. « Ɣur-i tewweḍ taluft ɣer tizi n layas. Ma yella uqan yimendilen, ma yella ur ten-nettwali ɣur Teqbayliyin, lmeɛna-s yuɣ-itent yidles. Ilaq ad ten-id-nerr caḍen, ad ten-id-nettaɣ s waṭas ma nebɣa ad neṭṭef deg yiman d wayla », i d-yenna yiwen n umezdaɣ n Bgayet.

M. Azwaw